18.09.2017

CPH: 2008 som forventet trods store forandringer

Økonomisk afmatning i verdensøkonomien, ændrede rejsemønstre, konkurser og konsolideringer i flybranchen satte sit præg på 2008 for Københavns Lufthavne A/S. Specielt i slutningen af året blev resultatet påvirket i negativ retning, bl.a. som følge af Sterlings konkurs. Alligevel leverede lufthavnen sunde resultater baseret på en stærk konkurrencemæssig position i det europæiske lufthavnsmarked. Ligesom alle større lufthavne i Europa forventer CPH et fald i antallet af passagerer i 2009, hvilket forventes at få negativ effekt på omsætningen. 

Omsætningen i Københavns Lufthavne A/S steg i 2008 med 6,5 procent til DKK 3.113 mio., mens driftsresultatet blev på DKK 1.299 mio., hvilket er en stigning på 1,1 procent i forhold til året før. Investeringerne forventes også i 2009 at være på et meget højt niveau. Passagertallet steg med 0,6 procent til 21,5 mio. CPH er trods finanskrisen godt rustet til fremtiden.

Indledte året med vækst
”2008 er økonomisk set gået som forventet trods store udfordringer undervejs. 2008 var et hårdt år for branchen, og det kan også mærkes i CPH. Vi indledte året med trafikvækst og stigende omsætning og sluttede året med et fald i passagertallene og vigende økonomiske resultater. Alt tyder på, at 2009 kan blive endnu hårdere,” siger Brian Petersen, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Udviklingen med faldende passagertal og vigende omsætning har ramt hele branchen. Når man kigger på andre europæiske storlufthavne, som CPH normalt sammenligner sig med, ser man den samme tendens hele vejen rundt: Trafikudviklingen var positiv i begyndelsen af året og faldt i slutningen af året.

Væksten kommer fra lavpris
Siden 2000 er stort set al vækst i Københavns Lufthavn kommet fra lavprisselskaberne. For ni år siden havde lavprisselskaberne en markedsandel på 1,5 procent i lufthavnen – den er i dag øget til cirka 14 procent. Derfor satser CPH nu også endnu mere massivt på at udvikle faciliteter, der imødekommer netop lavprisselskabernes behov.

”Det er vigtigere end nogensinde, at vi er parat til at møde de trafikale ændringer, der sker i øjeblikket. Lavprisselskabernes vækst er et klart udtryk for, at flere og flere passagerer foretrækker billigere rejser og et enklere rejseforløb. Det er derfor, vi har lanceret vores lavprisfacilitet CPH SWIFT, der efter planen står klar næste sommer,” siger Brian Petersen om CPH SWIFT, der kommer til at koste ca. DKK 200 mio.

Højt investeringsniveau
Københavns Lufthavn holdt også et højt investeringsniveau i 2008. Lufthavnen investerede DKK 836,9 mio. i forbedrede check-in faciliteter, gates og standpladser, bagagefaciliteter, security, kommercielle projekter og andre serviceforbedringer for passagererne. Investeringsniveauet var dermed det højeste siden opførelsen af Terminal 3 i slutningen af 1990’erne.

Sterlings konkurs
Sterlings konkurs i slutningen oktober 2008 havde en negativ indvirkning på CPH’s økonomiske resultat, idet antallet af afgående passagerer faldt med 0,5 procent til 1 procent som følge af konkursen.

Derudover har CPH foretaget en nedskrivning af tilgodehavender som følge af Sterlings konkurs, og den samlede negative påvirkning af resultatet før skat endte i størrelsesordenen DKK 70 mio.

Forventninger til 2009
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2009 forventer CPH et fald i det samlede antal passagerer. Genopretningen efter Sterlings konkurs forventes at få negativ effekt på antallet af passagerer for 1. halvår 2009, og der forventes en negativ effekt for hele året af den nuværende finansielle krise.

Faldet i antal passagerer forventes også at få negativ effekt på omsætningen, og CPH forventer, at resultatet før skat at blive lavere end i 2008, når der tages højde for særlige forhold.

Fortsat højt investeringsniveau
Investeringerne forventes som i fjor at være på et meget højt niveau. På trods af de finansielle udfordringer i 2009 har CPH besluttet at investere et betydeligt beløb i henhold til en kommercielt fleksibel investeringsplan til gavn for flyselskaberne og passagererne.

Forventningerne for 2009 betragtes som mere usikre end normalt på grund af den finansielle krise.