Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Miljøvenligt skum i lufthavnens brandbiler

Københavns Lufthavns brandvæsen indfører som det første i verden en ny type skumvæske, der ikke indeholder miljøskadelige fluorforbindelser. Forud for overgangen til den ny type skum er gået flere års forberedelser, der forleden blev afsluttet med en videnskabelig test i lufthavnen med deltagelse af internationale eksperter.  

For at slukke en brand i et fly skal der bruges skum – masser af skum, og nu er brandmændene i Københavns Lufthavn klar til at slukke brande med miljøvenligt skum. Som den første lufthavn i verden indfører Københavns Lufthavn en ny type skumvæske, der i modsætning til de hidtidige ikke indeholder miljøskadelige fluorforbindelser.

”Det er heldigvis ekstremt sjældent, at der sker flyulykker eller udbryder brand i et fly, men som international lufthavn har vi et højt, stående brandberedskab, der indebærer hyppige øvelser. Den traditionelle skumvæske, der indeholder fluor, har gennem nogle år har været forbudt til øvelsesbrug herhjemme af miljømæssige årsager. Derfor giver den nye skumtype os bedre muligheder for at gennemføre realistiske øvelser,” siger brandchef Jens Peter Larsen fra lufthavnens Brand & Redning.

Den nye skumtype, der er udviklet af det norske firma Soelberg Foam, er godkendt til brug i lufthavne og i stand til at slukke alle typer af brande i alle former for materialer. Inden ibrugtagningen i Københavns Lufthavn blev der med deltagelse af internationale eksperter gennemført omfattende videnskabelig tests af skumvæsken på Brand & Rednings øvelsesområde. Det skete for at dokumentere, at skumvæsken lever op til kravene fra FNs luftfartsorganisation ICAO og den internationale brandsikkerhedsorganisation NFPA.

Københavns Lufthavn viser vejen
”Vi har gennem nogle år grundigt undersøgt mulige alternativer til den traditionelle skumvæske, og det nye produkt fra Soelberg Foam lever helt op til vores krav og forventninger. De miljømæssige problemer ved traditionelle skumvæsker er på dagsordenen flere steder i verden, og vi er stolte over at være de første i verden, der indfører et miljøvenligt alternativ. Forhåbentlig kan vi være med til at sætte nye standarder på området,” siger Jens Peter Larsen, der i de seneste år har deltaget i konferencer i bl.a. USA, England, Norge og Singapore for at fortælle om Københavns Lufthavns erfaringer på området.

Københavns Lufthavns fem store brandbiler indeholder hver mellem 1.000 og 1.250 liter skumvæske, og derudover har lufthavnen altid 5.000 liter på lager. I forbindelse med overgangen til den miljøvenlige skumvæske har det været nødvendigt at udskifte forskellige dele i brandbilerne, da den nye skumvæske har en tykkere konsistens end de hidtidige.