Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
18.09.2017

Alternativ lavpristerminal vil ødelægge forholdene for cargotrafikken i Københavns Lufthavn

En etablering af en passagerterminal i lufthavnens cargoområde vil ødelægge forholdene for den voksende cargotrafik i det sydøstlige område, der er udviklet specielt til dette formål. Det er Københavns Lufthavns konklusion efter et møde i dag med investorgruppen bag ideen om en alternativ lavpristerminal.  

Københavns Lufthavne A/S har i en periode forsøgt at få investorgruppen til at konkretisere ideen tilstrækkeligt til at afgøre, om der bør arbejdes videre med den.

Efter mødet i dag må jeg sige, at ideen ganske enkelt ikke er god nok. Den ville måske nok kunne blive givtig for investorerne – på samme måde som hvis jeg fik gennemtvunget, at jeg kunne etablere min perron på Hovedbanegården eller min egen tilskuertribune i Parken. Men da ideen er helt skæv i forhold til den samlede plan for lufthavnen, ville en realisering af ideen betyde dårlige transportforhold for passagererne, en kraftig forringelse af forholdene for cargotrafikken samt en række uløste operationelle og kapacitetsmæssige problemer på flyvepladsens område,” siger adm. direktør Brian Petersen, Københavns Lufthavne A/S.

Cargo i vækst
Det påtænkte areal i cargoområdet er særligt attraktivt for de ekspanderende luftfragtvirksomheder, fordi det er det sidste sted i lufthavnen, hvor der kan etableres logistikvirksomhed med den eftertragtede direkte grænse mellem vej/bygning og flyveplads, som er afgørende for en effektiv logistikoperation.

Cargotrafikken, som har afgørende betydning for dansk erhvervsliv, har de seneste år været inde i en meget positiv udvikling – sidste år med en vækst på 4,1 procent. Det sker i høj grad på grund af de gunstige forhold i lufthavnen, for ellers var væksten sket i konkurrerende lufthavne i Sverige og Tyskland. Det er Københavns Lufthavnes holdning, at denne udvikling bør kunne fortsætte – og ikke stoppes på grund af en fejlanbragt passagerterminal,” siger Brian Petersen.

Ekstra sikkerhed
I hele EU er det desuden et securitykrav, at der etableres et højsikkerhedsområde på flyvepladsen omkring passagerterminaler og fingre, et såkaldt CSRA-område. I Københavns Lufthavn er CSRA-området etableret over de seneste par år med omfattende sikkerhedscheck af køretøjer, personer og varer, der skal ind i området. En etablering af en passagerterminal i cargoområdet ville nødvendiggøre, at hele området blev lavet om til CSRA, selv om dette ikke er et krav til cargooperationer.

Da vi skulle etablere det særlige sikkerhedsområde, var vi også i dialog med cargovirksomhederne for at få deres holdning til, om de ville kunne leve med at gennemføre deres daglige operation inden for et CSRA-område. Svaret var et rungende nej, og flere virksomheder præciserede, at dette ville få dem til at overveje at flytte deres aktiviteter til andre lufthavne. Det er altså helt klart, at en passagerterminal i området vil ødelægge forholdene for cargotrafikken,” siger Brian Petersen.

Tre km fra tog og metro
Over 50 procent af lufthavnens passagerer ankommer i dag med tog og metro, som er helt integreret med Terminal 3. En transporttid på ca. et kvarter til centrum gør Københavns lufthavn til en af de bedst integrerede og mest populære storbylufthavne i Europa.

Lufthavnens sydøstlige hjørne er nok det sidste sted, vi selv ville placere en passagerterminal. Afstanden til kollektive transportmidler og vejforholdene gør, at det simpelthen er uhensigtsmæssigt, ” siger Brian Petersen.

Københavns Lufthavn vil investere i mere lavpristrafik

Men som jeg også sagde, da ideen blev præsenteret i slutningen af juni, er vi helt enige med investorgruppen på ét punkt. Lavpristrafikken på Københavns Lufthavn er vokset meget og har potentiale til at vokse betydelig mere til gavn for passagerer, for erhvervslivet og hele regionen. Derfor arbejder vi intensivt med at udvikle faciliteter, der er særlig rettet mod lavprisselskabernes behov for endnu lavere omkostninger og hurtigere vending af flyene. Jeg forventer at kunne præsentere vores overordnede planer inden udgangen af september,” slutter Brian Petersen.