18.09.2017

Lufthavnen lancerer sektion for handicappede på hjemmesiden

Den 26. juli træder lufthavnens nye serviceordning til rejsende med et handicap i kraft. For at hjælpe passagerer med et handicap til en nemmere og mere tryg start på rejsen, introducerer Københavns Lufthavn nu en ny sektion på www.cph.dk, hvor de rejsende kan læse om alt lige fra bestilling af ordningen til mødesteder og handicapfaciliteterne i lufthavnen. 

Flyselskaberne har traditionelt haft ansvaret for at yde assistance til deres passagerer med et handicap. For at sikre de rejsende en ensartet behandling har EU nu pålagt de europæiske lufthavne at indføre en standardiseret serviceordning. Som hidtil er omkostningerne forbundet med servicen inkluderet i flyselskabernes billetpris.

Når den nye serviceordning for rejsende med et handicap træder i kraft den 26. juli er det resultatet af mange måneders tæt dialog med Danske Handicaporganisationer (DH), flyselskaberne og Falck, der alle har været involveret i den praktiske koordinering af ordningen lige fra start. Inden Københavns Lufthavne og flyselskaberne overtager ansvaret for ordningen, lancerer lufthavnen i dag en ny sektion på hjemmesiden målrettet de rejsende med et handicap.

Nemmere at være rejsende med et handicap på sigt
På lufthavnens hjemmeside kan passagererne fremover læse om alt lige fra bestilling af ordningen, til praktiske faciliteter i lufthavnen og mødesteder. Sektionen er udviklet i tæt samarbejde med DH, der blandt andet er kommet med input til sektionens indhold, tilgængelighed og læsbarhed:

Der har været stor velvilje fra lufthavnens side til at imødekomme behovet for passagerer med handicap," siger Carsten Graversen, der er tilgængeligheds- og hjælpemiddelpolitisk konsulent, Danske Handicaporganisationer.
Da jeg første gang læste teksterne på hjemmesiden, var jeg positivt overrasket over, hvor informative og letlæselige de er. Jeg er sikker på, at personer med et handicap vil føle sig velinformerede, inden de skal ud at rejse og derved får en bedre start på rejsen. Hvis Københavns Lufthavn fortsætter det samme professionelle niveau som hidtil, er jeg sikker på, at det fremover bliver meget nemmere at være rejsende med et handicap," fortæller Carsten Graversen

Forum for udveksling af erfaringer og gode idéer
Sektionen på hjemmesiden er udviklet i tæt samarbejde med Danske Handicaporganisationer, Falck og myndighederne. Ifølge Henrik Peter Jørgensen, driftsdirektør i Københavns Lufthavne A/S, er informationen på hjemmesiden et vigtigt led i at give passagerer med et handicap en god rejseoplevelse:

På hjemmesiden holder vi rejsende med et handicap i hånden fra ankomst i lufthavnen til de sidder i flysædet. Vi ønsker at give passagererne den bedst mulige information om ordningen, og derved øge passagertilfredsheden. På hjemmesiden opfordrer vi samtidig brugerne til at melde ind med gode råd til os og hinanden for derved at videregive erfaringer og gode idéer," forklarer Henrik Peter Jørgensen.

Læs mere her om bestilling af blandt andet serviceordningen, afhentningssted, transportmuligheder og Security-reglerne i Københavns Lufthavn.