18.09.2017

Københavns Lufthavne underskriver global erklæring om miljøforandring

På luftfartsorganisationen ACI’s tredje ”Aviation & Environment” konference i Geneve den 22.-23. april underskrev Københavns Lufthavn sammen med over 300 andre af verdens lufthavne en erklæring om klimaforandringer. 

Med erklæringen ønsker luftfartsindustriens brancheorganisation ACI (Airports Council International) at styrke og tydeliggøre industriens fælles bestræbelser på at adressere miljøproblemer.

Erklæringen er den første, der går på tværs af luftfartsindustrien, og beskriver industriens målsætninger for arbejdet med at håndtere miljømæssige udfordringer.

Lufthavne verden over er allerede i gang med at implementere energieffektive processer; denne deklaration er endnu et eksempel på luftfartsindustriens koordinerede bestræbelser på at håndtere miljømæssige udfordringer. Alle dele af samfundet, industrien, regeringen og individer har en rolle at spille i forhold til at adressere miljøforandringer. Denne erklæring bekræfter luftfartsindustriens intentioner om at vokse og bidrage til økonomier på en bæredygtig måde,” siger Robert J. Aaronson, generaldirektør i ACI.

Reduktion i CO2-udledningen i Københavns Lufthavn
I 2007 har Københavns Lufthavne vedtaget, at virksomheden vil sikre en reduktion i CO2-udledningen i 2012 med 21% i forhold til 1990 for aktiviteterne i Københavns Lufthavn. Som understøttelse af CO2-politikken har lufthavnen desuden vedtaget en ny energipolitik, som blandt andet indeholder et selvstændigt mål for reduktion af elforbruget på 10% over de næste 5 år.

Det er helt unikt, at luftfartsindustrien på denne måde nu går ud med et fælles initiativ, hvor man på tværs af flyselskaber, flyproducenter og lufthavne adresserer industriens miljøproblemer og sætter fælles mål for at reducere branchens miljøpåvirkninger. Det viser et commitment i industrien, som jeg er overbevist om vil føre konkrete initiativer med sig,” fortæller miljøchef i Københavns Lufthavne A/S Erik Nielsen.

Københavns Lufthavn har allerede identificeret en række projekter, som vil medføre væsentlige besparelser i elforbruget. Som eksempel kan nævnes, at der er installeret LED-lys (Light Emitting Diodes) i en rullevej på forsøgsbasis. Yderligere besparelsesprojekter vil blive implementeret i løbet af 2008.