18.09.2017

Falck og Københavns Lufthavne har indgået aftale om ny handicapservice

Flyselskaberne har traditionelt haft ansvaret for at yde assistance til deres passagerer med et handicap. For at sikre de rejsende en ensartet behandling har EU nu pålagt de europæiske lufthavne at indføre en standardiseret serviceordning. Som hidtil er omkostningerne forbundet med servicen inkluderet i flyselskabernes billetpris. Københavns Lufthavne har netop indgået en aftale med Falck, der skal løfte opgaven i praksis. 

Den 26. juli træder lufthavnens nye serviceordning til rejsende med et handicap i kraft. Det sker som følge af nye myndighedskrav på området, efter EU har besluttet, at rejsende med et handicap skal tilbydes en ensartet service i alle europæiske lufthavne. Derfor er det bestemt, at lufthavnene fremover skal varetage opgaven i praksis og sikre de handicappede en god og ensartet service, uanset hvilket flyselskab, de rejser med.

Falck som ny samarbejdspartner
Københavns Lufthavne og Falck har netop indgået en kontrakt om et fremtidigt samarbejde. Det betyder, at det fremover bliver Falck, der i praksis skal sikre, at de cirka 100.000 årlige passagerer med et handicap får en tryg og smidig assistance, mens de opholder sig i lufthavnen.

Vi er stolte over, at Københavns Lufthavn har valgt Falck til at varetage den vigtige opgave, som er fint i tråd med den assistance, Falck yder til abonnenter med brug for hjælp til at komme til og fra læge eller sygehus,” siger Falcks koncernchef Allan Søgaard Larsen.

En anerkendt og respekteret samarbejdspartner
Lufthavnens driftsdirektør, Henrik Peter Jørgensen, er sikker på, at Falcks ekspertise på området vil sikre, at de rejsende med et handicap kan føle sig trygge ved afgang og ankomst til lufthavnen:

Vi har valgt at indgå et samarbejde med Falck, som er en anerkendt og respekteret virksomhed. Med Falcks ekspertise inden for sundhedsområdet er jeg sikker på, at vi får en ordning, som flyselskaberne, myndighederne, passagererne og lufthavnen kan være tilfredse med,” siger Henrik Peter Jørgensen.

I dialog med Danske Handicaporganisationer
Når serviceordningen træder i kraft den 26. juli er det resultatet af mange måneders tæt dialog med Danske Handicaporganisationer og flyselskaberne, der har været involveret i den praktiske koordinering lige fra start:  

Vi er glade for, at der nu er indgået en aftale med én leverandør. Det vil give et mere sammenhængende produkt med ens standarder og procedurer for, hvordan den rejsende med et handicap skal behandles. Samtidig vil kvalitetsniveauet blive mere ensartet, og det vil give en tryghed og en smidighed for de rejsende med et handicap. Vi glæder os til, at ordningen træder i kraft," udtaler Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer. 

Danske Handicaporganisationer er blandt andet kommet med gode råd til placeringen af mødesteder ved metro, togstation, parkeringshuse og taxaholdeplads. Desuden er de også kommet med forslag til, hvordan skiltning og andre faciliteter gøres nemmest tilgængelige.