18.09.2017

Udvidelse af bagageområdet

Københavns Lufthavn udvider nu bagageområdet på udleveringssiden som led i et større investeringsprogram, der skal forbedre passagertilfredsheden. Alene i 2008 vil der blive investeret for omkring 1 milliard kroner i passagerforbedrende projekter. 

Udvidelsen af bagageudleveringen er allerede nu i fuld gang, så den kan stå klar til sommertrafikken juni 2008. Når de mange rejsende i Københavns Lufthavn til sommer vender hjem fra ferie, vender de dermed også hjem til en udvidet bagageudlevering.

To nye bagagebånd
Bagageudleveringsområdet bliver udvidet med ca. 1.300 m2, og der etableres to nye bagagebånd – såkaldte race tracks. Udvidelsen indebærer desuden etablering af et nyt bagageaflæsningsområde direkte bag de to nye race tracks. Det betyder, at arbejdsforholdene for handlingsselskaberne forbedres betydeligt i den eksisterende bagagefabrik, og dermed at bagagen kan udleveres hurtigere, også i travle perioder. 

Vi samarbejder løbende med flyselskaber og handlingselskaber om at nedbringe passagerernes ventetid på bagage, og vi har derfor valgt at udvide bagageudleveringsområdet. Udvidelsen skulle gerne medvirke til at gøre det lettere for selskaberne at leve op til vores mål om, at 90 procent af bagagen bliver leveret til passagererne indenfor en halv time efter, at flyet er landet," siger driftsdirektør i Københavns Lufthavne A/S, Henrik Peter Jørgensen.

Udvidelsen bliver lavet i samme design som den nuværende bagageudlevering og skal stå klar til sommertrafikken juni 2008.