18.09.2017

Finger C projektets store milepæl

Ombygningen og udvidelsen af Finger C gik ind i en afgørende fase i midten af april. Bygningens nye anden sal – delt i fire stykker - blev løftet op og sat sammen med den eksisterende bygning. Det skete i fire store løft ved hjælp af to af landets største mobilkraner. 

Flere siddepladser, mere lys og luft i loungerne og en helt ny anden sal til ankommende passagerer. Det er de forandringer passagererne vil mærke tydeligst, når de ankommer til en udvidet og ombygget Finger C senere på året. Ombygningen af Finger C er blot et af flere passagerforbedrende projekter i en investeringsramme, der alene i 2008 når én millliard kroner.

Fire kølige april aftener i træk blev en helt ny anden sal, delt i fire stykker, løftet på plads på den eksisterende Finger C. Hver bygningsdel vejer ca. 100 tons, mellem 30-40 meter lang og 5 ½ meter høj. De fire bygningsdele udgør tilsammen den 130 meter lange korridor, som i fremtiden vil lede de ankommende passagerer fra flyets gate til selve terminalområdet.

Nøje planlagt operation
Let så det ud for tilskueren, men forud for de afgørende løft gik ugers planlægning og et nøje planlagt samarbejde mellem mange forskellige parter. ”Når vi laver den slags i en lufthavn, der er i drift 24 timer i døgnet er god planlægning altafgørende. Derfor valgte vi et tidspunkt til de store løft, hvor vi generede fly og passagerer mindst muligt. Monteringen af de fire bygningsdele var en meget afgørende milepæl i projektet, og alt er gået helt efter planen takket være et forbilledligt samarbejde med både eksterne og interne samarbejdspartnere” siger projektleder Niels Brink Laursen, CPH.

Sparer både tid og penge
De fire stykker som udgør anden sal på Finger C blev bygget på en montageplads lige udenfor lufthavnen.

Entreprenøren valgte denne måske lidt usædvanlige metode, fordi det er meget lettere at samle så store elementer på jorden, så især den udvendige del af bygningen er næsten færdig inden montagen. Når først etagen er på plads, er det pludselig en arbejdsplads i 10 meters højde, som kun kan nås ved brug af lift, og det gør arbejdet både dyrere og mere besværligt,” forklarer Niels Brink Laursen.

Udgangspunkt i 1:1 model
Derfor er det primært den indvendige færdiggørelse der mangler. Bygningens materialevalg og funktionalitet er dog testet på forhånd i en 1:1 model, en såkaldt mockup, som er ca. 7 meter lang. Niels Brink fortsætter:

Når vi bygger stort i lufthavnen er det en stor fordel at se, hvordan de forskellige materialer opleves ’i virkeligheden’ i mindre målestok inden konstruktionen påbegyndes. I den fase, hvor bygherre, arkitekter, ingeniører og andre skal afstemme forventninger og træffe beslutninger, er det af stor værdi at arbejde med en 1:1 udgave frem for udelukkende at støtte sig til tegninger eller computergrafik. En mockup giver et meget bedre billede af, hvordan passagererne vil opleve både bygningens funktionalitet og udseende,”

Forud for de store løft er en række af loungerne i Finger C udvidet og moderniseret for at give passagererne mere plads og dagslys, når de opholder sig i denne finger, der primært benyttes til oversøisk trafik. Dette arbejde færdiggøres i de kommende måneder, hvor også den130 meter lange korridor, som nu udgør bygningens anden sal, færdigmonteres og indrettes. Den ombyggede Finger C står færdig i september 2008.

Se på filmen, hvordan det så ud, da den sidste del af anden sal blev sat på plads søndag den 13. april. Løft, placering og indmåling samt fastgørelse af bygningsdelen var overstået på en times tid.