18.09.2017

Lufthavnen bliver røgfri fra nytår

Københavns Lufthavne nedlægger rygekabinerne og indfører rygeforbud i terminalerne fra nytår. Det sker for at sikre et bedre indeklima – og samtidig følger lufthavnen trenden i både det danske samfund og blandt europæiske lufthavne, hvor et røgfrit indeklima vægtes højere og højere. 

Siden den nye rygelov trådte i kraft i august 2007 har CPH arbejdet på gradvist at gøre lufthavnen røgfri og dermed forbedre indeklimaet for passagererne. Efter at rygning i en periode har været tilladt i et antal rygekabiner og rygeområder fordelt på afgangshaller og bagageudleveringen, tager CPH nu skridtet fuldt ud og bliver 100 procent røgfri fra nytår.

Vi kan se, at tendensen både i Danmark og internationalt går mod helt røgfrie miljøer, og derfor fjerner vi nu de sidste rygekabiner i lufthavnen. Resultatet er et klart forbedret indeklima for passagererne," siger Susanne Frank, passagerchef i Københavns Lufthavne.

Moden overvejelse
Overgangen til røgfri lufthavn er sket efter moden overvejelse - og en række forundersøgelser, der viser, at passagererne overordnet ganske vist er tolerante over for rygeområderne men alligevel har forventet, at lufthavnen inden for en overskuelig årrække bliver røgfri.

Vi har spurgt passagererne, og svaret er klart. Mange vil gerne tage hensyn til rygerne, men flertallet viser samtidig forståelse for en røgfri lufthavn med de fordele, det medfører," siger Susanne Frank.

Nye sidde- og hvileområder
Både rygere og ikke-rygere har selv kunnet konstatere, at luftkvaliteten omkring lufthavnens rygekabiner ikke har været optimal. Det bliver den fra nytår, hvor kabinerne fjernes, og hvor rygeområderne i terminalerne omdannes til sidde- og hvileområder for passagererne.

Vi er godt klar over, at nogle passagerer vil se skævt til os i en overgangsfase, fordi vi nu fjerner rygemulighederne i terminalerne. Generelt er rygeloven fra 2007 dog blevet godt modtaget af den danske befolkning, og vi håber, at folk i også vil sætte pris på de fordele, som ændringen her i CPH medfører, frem for at fokusere på ulemperne,” siger Susanne Frank, der understreger, at lufthavnen samtidig med nedlæggelsen af de indendørs rygefaciliteter, vil forbedre forholdene for rygerne udendørs.

De forbedrede forhold gælder både afgående passagerer, inden de går gennem Security, og ankommende passagerer efter, at de har afhentet bagagen.