Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

CPH sætter fokus på klimaet

Med ét år til åbningen af Klimatopmødet i København (COP15) sætter Københavns Lufthavn nu ekstra fokus på klima og miljø med åbningen af et nyt miljøsite. CPH er en af de internationale lufthavne, der er længst fremme med miljøarbejdet. Et af CPH’s mål på miljøområdet er, at elforbruget i 2012 skal være reduceret med minimum 10 procent i forhold til 2007.  

Forbedret standpladsbelysning: Årlig besparelse 1.500.000 kilowatttimer. Optimering af loftsbelysningen i Terminal 2: Årlig besparelse 1.000.000 kilowatttimer. I alt 2.500.000 kilowatttimer.

Så markant har CPH’s reduktion af elforbruget allerede været gennem de seneste år. Og mere kommer til i de næste fire år, hvor Københavns Lufthavn målrettet vil arbejde på at reducere elforbruget endnu mere. Det målrettede arbejde med miljøet er dog langt fra af nyere dato.

Vores arbejde med at blive en mere miljørigtig virksomhed er langsigtet. Vi har haft fokus på miljøet i flere årtier, og sidste år tog vores bestyrelse en beslutning om, at vi i 2012 vil følge Kyoto-protokollen, der siger, at vi skal reducere vores CO2-udledning med 21 procent. Vi skal have miljøarbejdet helt ind under huden. Derfor besluttede vi også at inddrage miljøhensyn i alle de beslutninger, vi træffer, og at vi vil indbyde til åben dialog om virksomhedens miljøforhold,” siger Brian Petersen, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Synliggør miljøarbejdet
CPH har valgt at markere, at der nu er ét år til, at FN’s Klimatopmøde skydes i gang i København med lanceringen et dedikeret miljøsite på cph.dk. Formålet er at sætte fokus på lufthavnens miljøarbejde.

Der er ikke tale om, at vi ændrer på vores miljøarbejde, men vi ændrer den måde, vi kommunikerer om den på. Nu synliggør vi vores forbedringer og vores progressive tanker på miljøområdet på en ny måde, og det skal i sidste ende gerne føre til et endnu bedre miljø,” siger Erik Nielsen, der som CPH’s miljøchef igennem 18 år har haft ansvaret for at føre miljøpolitikken ud i livet.

Fokus på elforbruget
Når man nærlæser statistikken, ser man hurtigt, at elforbruget med 81 procent tegner sig for langt hovedparten af CPH’s CO2-udledning. Resten fordeler sig næsten ligeligt mellem brændstof, fjernvarme og naturgas.

Hvis man tager et kig udover lufthavnen på en mørk vinterdag, ser man hurtigt, hvorfor elforbruget tegner sig for en så markant del af den samlede CO2-udledning. Vi har behov for lys – masser af lys. Men så meget desto større er grunden til at tænke over, hvordan man optimerer belysningen mest muligt,” siger Brian Petersen.

Masser af lys
Både terminalanlægget og specielt landingsbanerne kræver masser af lys. Energien går til belysning og installationer i bygninger, på forpladser, standpladser og baner samt ventilation, rumopvarmning og aircondition i terminalbygningerne. Selvom lov- og sikkerhedskrav fordrer, at landingsbanerne er oplyst døgnet rundt, er det alligevel terminalerne, der står for den største del af elforbruget.

Internationalt samarbejde
Københavns Lufthavne deltager også i det internationale samarbejde om miljø og klima. CPH er bl.a. af Airports Council International (ACI), og det er miljøchef Erik Nielsen, der repræsenterer lufthavnen i den internationale interesseorganisation.

Medlemskabet af ACI giver et indtryk af, hvor skoen trykker internationalt. Det er klart, at der fra offentlighedens side er fokus på, hvor meget CO2 den samlede flyindustri udleder, og i den forbindelse falder blikket naturligt først på flyene. Ikke desto mindre har vi som lufthavn også en forpligtelse til at se på, hvordan vi driver vores forretning mest miljøvenligt,” siger Erik Nielsen.