Ikke presserelaterede filmoptagelser og fotografering

Tilladelse til filmoptagelser og fotografering, der ikke er presse-relateret, kræver særlig tilladelse. Læs her om mulighederne for at få adgang til CPH.

Ved ikke presserelateret arbejde forstås her fx optagelser til reklamefilm, spillefilm og diverse ikke-kommercielle foto- og filmoptagelser.

 

Generelle betingelser:

 

 • Adgang til Lufthavnens afspærrede område kræver, at alle medbringer gyldig billede legitimation, som opbevares i adgangsregistreringen under besøget.
 • Det er ikke tilladt at medbringe våben, knive af enhver art eller andre effekter, der må formodes at kunne anvendes til en ulovlig handling mod den civile luftfart.
 • Der opkræves en location afgift på 500,00 kroner + moms per påbegyndt time.
 • Såfremt CPH stiller mandskab til rådighed for ledsagelse opkræves 600,00 kroner + moms per påbegyndt time per ledsagere.
 • Kræver optagelsen kørsel i CPH bil, opkræves der yderligere 400,00 kroner + moms per påbegyndt time.
 • Adgang til transitområdet og Lufthavnens øvrige sikkerhedsområder skal foregå via en af Lufthavnens sikkerhedskontroller eller vagter.
 • Der må ikke filmes i eller imod sikkerhedskontrollen og/eller øvrige vagter.
 • Der kræves forudgående tilladelse fra Politiet og SKAT, hvis paskontrollen eller toldudgangen indgår i optagelsen.
 • De firmaer og personer fra Lufthavnen, der eventuelt vil optræde på billederne skal vide det. Fotografen/filmholdet skal have tilladelse fra dem der optræder på billederne. CPH har intet ansvar herfor.
 • Kræver optagelsen at I filmer/fotograferer i butikker, restauranter, cafeer eller den taxfree shop, skal der søge separat tilladelse hos indehaverne af disse steder.
 • Tilladelsen omfatter ikke check-in området, eller gateområdet. Her skal selskabet der forestår check ind give separat tilladelse.
 • Optagelsen må under ingen omstændigheder være til gene for lufthavnens daglige drift, hvilket bl.a. indebærer, at der ikke må opstilles kamera, lys udstyr m.v. i de gangarealer, som passagererne benytter.
 • Lufthavnens bagagevogne og/eller håndbagagevogne må ikke benyttes til udstyr eller lignende. Kræver optagelsen, at der indgår vogne til udstyr, skal disse være forsynet med sorte gummihjul.
 • Færden i Københavns Lufthavne A/S er på eget ansvar.
 • Alle henvendelser og påbud fra myndighederne i lufthavnen skal efterkommes.
 • Hvis trafikale eller andre forhold gør det nødvendigt, vil optagelserne uden varsel kunne afbrydes af CPH. Ligeledes kan CPH stoppe optagelserne, hvis de generelle bestemmelser ikke overholdes.

Venligst ansøg senest 5 hverdage inden optagelsen

Kontaktperson, som er med på optagelsen:
Beskrivelse af opgaven:
*Landside: Det område i en lufthavn, hvor alle må færdes. Airside: Området på den anden side af Security, hvor kun rejsende og personale har adgang.
Køretøjer skal som udgangspunkt parkeres i betalingsanlæggene.
Jeg bekræfter hermed, at jeg accepterer de generelle betingelser på denne side
Hvis du har spørgsmål til dette skema kan du kontakte CPH VIP Service på tel +45 3231 3231 eller mail foto@cph.dk