Fototilladelse og adgang for pressen

I Københavns Lufthavn ønsker vi at give pressen så fleksible adgangsvilkår som diverse sikkerhedsregler muliggør. Her på siden kan du læse om reglerne for fotografering og adgang til CPH.

Dine muligheder for adgang til Københavns Lufthavn afhænger af, om du er journalist.

Hvis du ikke er journalist

Film og fotografering, der ikke omhandler presse og medier, kræver særskilt tilladelse.

Læs mere her, eller kontakt VIP Service på telefon 3231 3231.

Hvis du er journalist

Pr. 1. december 2008 blev reglerne for presseadgang til passagerområdet (transitområdet) i Københavns Lufthavn ændret. Efter den dato er det ikke længere muligt at opnå tilladelse til uledsaget adgang med mindre, at man er politigodkendt og har fået udstedt et CPH Presse ID-kort.

Alle danske journalister samt udenlandske journalister bosiddende i Danmark kan få udstedt et CPH Presse ID-kort, såfremt de kan opnå politigodkendelse.

Ansøgningen om CPH Presse ID-kort fungerer samtidig som ”samtykkeerklæring”, hvor journalisten giver politiet tilladelse til at foretage et baggrundstjek. Har man ikke en politigodkendelse og ikke et CPH presse ID-kort, kan man kun opnå ledsaget adgang. 

Læs mere om mulighederne for uledsaget adgang og ansøgning af ID-kort eller læs om mulighederne for ledsaget adgang.

Ansøg om ID-kort

Hvis du som journalist har behov for ofte at få adgang til lufthavnens transitområde, kan du med fordel ansøge om et ID-kort, der giver mulighed for uledsaget adgang.

Læs mere om ansøgning af ID-kort her.

Ekstraordinære situationer

Ved ekstraordinære forhold (flyulykker, katastrofer, flykapringssituationer og lignende) vil det være nødvendigt at begrænse det antal journalister, der gives adgang til lufthavnen. Læs her om procedurerne herfor.

Regler for foto- og filmoptagelser

  • Der må ikke filmes i eller imod toldfilteret uden forudgående tilladelse fra Toldstyrelsen
  • Der må ikke filmes i eller imod sikkerhedskontroller.
  • Der må ikke filmes mod steder, hvor der foregår sikkerhedsopgaver eller politiaktioner.
  • Der må ikke filmes i eller imod paskontrollen uden forudgående tilladelse fra Politiet.
  • Alle henvendelser og påbud fra myndighederne og CPH i lufthavnen skal efterkommes.
  • Hvis trafikale- eller andre forhold gør det nødvendigt, vil optagelserne uden varsel kunne afbrydes af CPH. Ligeledes kan CPH stoppe optagelserne, hvis regelsættet ikke overholdes.
  • Fotografen/filmholdet skal have tilladelse fra de firmaer og personer, der optræder på billederne. CPH har intet ansvar herfor.
  • Optagelsen må under ingen omstændigheder være til gene for lufthavnens daglige drift, hvilket bl.a. indebærer, at der generelt ikke må opstilles kamera, lysudstyr m.v. i de gangarealer, som passagererne benytter.
  • Lufthavnens bagagevogne og/eller håndbagagevogne må ikke benyttes til udstyr eller lignende. Kræver optagelsen, at der indgår vogne til udstyr, skal disse være forsynet med sorte gummihjul.