Vederlag

For bestyrelsen og direktionen i Københavns Lufthavne A/S

Politikken beskriver de overordnede retningslinjer godkendt af generalforsamlingen den 2. april 2020, som er gældende for aflønningen af bestyrelsen og direktionen.

Vederlagspolitik (PDF)

Vederlagsrapport (PDF)