Retningslinjer for vederlag

CPH har vedtaget generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen

CPH har vedtaget generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på at skabe incitament til en fortsat positiv udvikling i CPH og dermed god værdiskabelse for CPHs aktionærer.

I henhold til Anbefalingerne for god selskabsledelse forelægges de generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen - og ændringer heraf - til godkendelse på CPHs ordinære generalforsamling.

De seneste retningslinjer er godkendt på CPHs ordinære generalforsamling den 27. marts 2012.