Medarbejdervalgte medlemmer

Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen

Efter dansk lovgivning har medarbejdere i CPH ret til at blive repræsenteret i selskabets bestyrelse gennem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Selskabsloven giver medarbejderne ret til at vælge et antal repræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen.

CPHs medarbejdere har valgt tre medlemmer til CPHs bestyrelse. Medarbejdervalgte medlemmer vælges for en fireårig periode. Det seneste valg blandt medarbejderne fandt sted i marts 2011. Oplysninger om de enkelte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fremgår af afsnittet med Bestyrelsens CV’er.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen i følge dansk lovgivning.