Kompetencespecifikation

Kompetencespecifikation for Bestyrelsen

Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af de kompetencer, som CPHs bestyrelsesmedlemmer skal besidde. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer udformes i lyset af denne kompetence-specifikation.

Læs kompetencespecifikationen.