Kompetencespecifikation

Kompetencespecifikation for bestyrelsen

Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af de kompetencer, som CPHs bestyrelsesmedlemmer skal besidde.

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer udformes i lyset af denne kompetencespecifikation.

Læs kompetencespecifikationen.