Formandsskab

Bestyrelsen i CPH har nedsat et formandskab, bestående af formanden og de to næstformænd

Formandsskabet forbereder og organiserer bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen varetager sine opgaver, pligter og ansvarsområder effektivt og ansvarligt. Formandsskabet varetager også de opgaver, som et nominerings- og vederlagsudvalg har ansvar for.

CV'er er for medlemmerne af Formandskabet

Formandskabet har p.t. følgende medlemmer:

Lars Nørby Johansen, Bestyrelsesformand

Dansk statsborger, født i 1949. Bestyrelsesformand siden 2014. Valgt for ét år ad gangen. Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesposter - formand:
William Demant Holding A/S
Codan Forsikring A/S
Dansk Vækstkapital
Syddansk Universitet
Rockwool Fonden
Montana
Danmarks Vækstråd

Bestyrelsesposter - næstformand:
Arp-Hansen Hotel Group

Relevante kompetencer:
Tidligere formand for Komitéen for god Selskabsledelse. Tidligere medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S i 2000-2002.

David Stanton

Britisk statsborger, født i 1969. Asset Director, Ontario Airports Investments Limited. Medlem af bestyrelsen og næstformand siden 2011. Formand for Revisions- og Risikoudvalget. Valgt for ét år ad gangen.

Bestyrelsesposter - medlem:
Birmingham Airport
High Speed 1

Relevante kompetencer:
Ekspertise inden for finansielle og regnskabsmæssige forhold samt forretningsudvikling og kommerciel drift. Indgående kendskab til luftfartssektoren.

 

I 2016 har der været afholdt 12 møder i formandskabet, heraf 2 ekstraordinære. På møderne har formandsskabet behandlet en række emner i henhold til en årsplan for de forskellige aktiviteter, som fremgår nærmere af chartret for formandsskabet. Charter for formandsskabet findes her.