Formandskab

Bestyrelsen i CPH har nedsat et formandskab, bestående af formanden og de to næstformænd

Læs Charter for formandskabet her (PDF).

Formandskabet forbereder og organiserer bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen varetager sine opgaver, pligter og ansvarsområder effektivt og ansvarligt.

formandskabet varetager også de opgaver, som et nominerings- og vederlagsudvalg har ansvar for.

Formandskabet har p.t. følgende medlemmer:

Lars Nørby Johansen, Bestyrelsesformand

Dansk statsborger, født i 1949. Bestyrelsesformand siden 2014. Valgt for ét år ad gangen. Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesposter - formand:

 • William Demant Holding A/S
 • Codan Forsikring A/S
 • Dansk Vækstkapital
 • Syddansk Universitet
 • Rockwool Fonden
 • Montana
 • Danmarks Vækstråd

Bestyrelsesposter - næstformand:

 • Arp-Hansen Hotel Grou

Relevante kompetencer:

Tidligere formand for Komitéen for god Selskabsledelse. Tidligere medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S i 2000-2002.

David Stanton

Britisk statsborger, født i 1969. Asset Director, Ontario Airports Investments Limited. Medlem af bestyrelsen og næstformand siden 2011. Formand for Revisions- og Risikoudvalget. Valgt for ét år ad gangen.

Bestyrelsesposter - medlem:

 • Birmingham Airport
 • High Speed 1

Relevante kompetencer:
Ekspertise inden for finansielle og regnskabsmæssige forhold samt forretningsudvikling og kommerciel drift. Indgående kendskab til luftfartssektoren.

Ulrik Dan Weuder

Dansk statsborger, født i 1969. Vicedirektør og Chef for Global Direct Investments (GDI) for ATP. Medlem og næstformand i bestyrelsen siden december 2017.

Bestyrelsesposter - medlem:

 • Redexis Gas (Spanien)
 • APR Energy (UK) 

Relevante kompetencer: 
Uddannet Cand. Polit. Betydelig erfaring med planlægning, finansiering og udbygning af infrastruktur. Administrerer i ATP investeringer for godt DDK 55 mia., heraf DKK 19 mia. i infrastruktur.

I 2016 har der været afholdt 12 møder i formandskabet, heraf 2 ekstraordinære. På møderne har formandskabet behandlet en række emner i henhold til en årsplan for de forskellige aktiviteter, som fremgår nærmere af chartret for formandskabet.