Direktionen

Direktionen varetager den daglige ledelse af Københavns Lufthavne A/S.

Direktionen består af administrerende direktør Thomas Woldbye, som varetager den daglige ledelse af Københavns Lufthavne A/S. Ved varetagelsen heraf følger direktionen de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har fastlagt i en instruks for direktionen.

Direktionen afgiver indstillinger til bestyrelsen om kapitalberedskab, organisering, forsikringsforhold, samt fastlæggelse og implementering af lufthavnens målsætninger, strategier, investerings- og handlingsplaner.

Endelig sikrer direktionen rettidig rapportering og information til bestyrelsen om daglig drift og finansielle forhold.

Thomas Woldbye Adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S

Thomas Woldbye startede som adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S i maj 2011.


Tidligere har Thomas Woldbye arbejdet hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år, hvor han har erfaring fra en lang række lederstillinger og i løbet af sin karriere arbejdet ca. 20 år i udlandet.


Thomas Woldbye startede sin karriere i 1983 som management trainee i A.P Møller-Mærsk, hvorefter han fra 1985 og indtil 2004 havde et antal lederstillinger i Indonesien, Singapore, Kina, Hong Kong, Holland samt fra A.P. Møller-Mærsks hovedkontor i København.


I denne periode var Thomas Woldbye fortrinsvis involveret i ledelsen af A.P. Møller-Mærsk's verdensomspændende container-forretning; Mærsk Line med undtagelse af 2 år som assistent for APMM's CEO, Mæersk Mckinney Møller.


I 2001 flyttede Thomas Woldbye til Holland, hvor han først varetog en stilling som Group Senior Vice President i A.P. Møller-Mærsk og senere i 2004 tiltrådte som Group CEO for Norfolkline Group med hovedkontor i Haag. Norfolkline Group var på det tidspunkt en del af A.P. Møller-Mærsk koncernen.


Thomas Woldbye har suppleret sin interne uddannelse fra A.P. Møller-Mærsk med en HD i finansiering fra Copenhagen Business School og senere med uddannelse på London Business School samt IMD i Schweiz.


Thomas Woldbye er formand for bestyrelsen i Copenhagen Airports International A/S og Copenhagen Airports Hotel A/S. Derudover har Thomas Woldbye følgende bestyrelsesarbejde:

  • Medlem af bestyrelsen for ACI Europe 
  • Medlem af bestyrelsen for SITA N.V.
  • Medlem af bestyrelsen for Wonderful Copenhagen 
  • Medlem af bestyrelsen for Center for Ledelse 
  • Medlem af DI's Udvalg for Erhvervspolitik 
  • Bestyrelsesformand for Velkommen Hjem