Kortlægning af støj fra flytrafikken i 2018

Det er et krav i lufthavnens miljøgodkendelse af støj fra flytrafik, at der hvert 3. år skal foretages denne støjkortlægning. Den sidste kortlægning blev lavet i 2019. Den viste støjbelastning fra starter, landinger og flyenes taxikørsel i 2018. Støjkortlægningen skal dokumentere, at vi lever op til grænserne for belastningen med flystøj i områderne omkring Københavns Lufthavn.

Derudover bliver støjens maksimalværdi fra flyenes kørsel mellem terminalerne og landingsbanerne (taxikørsel) i natperioden mellem klokken 23.00 og 06.00 også kortlagt.

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning for flystøj (vejl. Nr 5, 1994 Støj fra flyvepladser) skal støjbelastningen beregnes for de tre mest trafikerede måneder i året. I 2018 var det månederne maj, juni og august. Banebenyttelsen i de tre beregningsmåneder skilte sig ikke meget ud fra hele årets banebenyttelse og var derfor repræsentativ for 2018.

Resultatet fra kortlægningen af støjbelastningen var, at flytrafikken i 2018 holdt sig indenfor myndighedernes fastlagte grænser i lufthavnens miljøgodkendelse af støj fra flytrafik. Støjbelastningen i boligområderne omkring lufthavnen var tre-fem dB under miljøgodkendelsens krav. Ligeledes viste resultatet af beregningerne af støjens maksimalværdi fra flyenes taxikørsel i natperioden, at støjniveauet lå indenfor rammerne i lufthavnens miljøgodkendelse.

Den sorte linje viser støjbelastningen fra trafikken i 2018. LDEN = 65, 70, 75 dB.
Den røde linje viser Miljøstyrelsens grænseværdi for støjbelastningen.

 

Støjens maksimalværdi fra taxikørsel i natperioden i 2018. LAmax = 70, 75, 80, 85 dB.

Se miljøstyrelsens krav til taxikørsel i lufthavnens miljøgodkendelse her.