Krav til støj fra starter og landinger i natperioden

Flystøj om natten og i de tidlige morgentimer kan give søvnforstyrrelser og opleves som særligt generende.
Derfor er starter og landinger i natperioden mellem klokken 23.00 og 06.00 pålagt restriktioner om, at et maksimalt støjniveau på 80 dB(A) ikke må overskrides i seks målestationer placeret i boligområderne omkring lufthavnen.

Ud af de 12 støjmålestationer er seks placeret i boligområderne omkring lufthavnen. Det er målestation: 1, 5, 6, 7, 8 og 9.

 

Grænseværdien på 80 dB(A) er lig med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for maksimalstøj fra starter og landinger i natperioden. Baggrunden for den vejledende grænseværdi er, at Miljøstyrelsen som udgangspunkt har tilstræbt, at flystøjen ikke skal give anledning til søvnforstyrrelser for beboerne omkring lufthavnen. En gennemsnits dansk bolig dæmper udefrakommende støj med ca. 35 dB(A). Da grænsen for, hvornår lyd er søvnforstyrrende ligger på 45dB(A), har myndighederne sat grænseværdien til 80 dB(A). Københavns Lufthavn kontrollerer dagligt, at vi overholder grænsen, og eventuelle overskridelser af det maksimale støjniveau bliver sendt til myndighederne.

Antal indberettede støjhændelser til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen i perioden 2014-2018.


Krav til støj fra taxikørsel i natperioden

Myndighederne stiller også krav til støjniveauet for starter og landinger i natperioden (klokken 23.00 - 06.00).

Af samme grund som der er krav til støjniveauet fra starter og landinger i natperioden, er der et krav til maksimal støj fra taxikørsel med fly på rulleveje og baner. Flyene må i natperioden mellem klokken 23.00 og 06.00 ikke overskride en række støjgrænser fastlagt af myndighederne. Som kontrol af støjgrænserne skal CPH hvert 3. år beregne den maksimale støj fra årets taxikørsel i natperioden.

Læs mere om kortlægning af støj fra flytrafikken her.