Krav om et støjovervågningssystem

Myndighederne stiller krav til Københavns Lufthavn om at vi skal have et støjovervågningssystem til kontrol af lufthavnens støjbelastning af omgivelserne.

  

Københavns Lufthavn har i 2019 udskiftet støjovervågningssystemet. Den engelske mikrofonproducent Cirrus har leveret mikrofonerne til anlægget.

 
Systemet består af 12 støjmålestationer, hvor seks er placeret på lufthavnens areal og seks er placeret i boligområderne omkring lufthavnen. Radardata fra lufthavnen (groundradarsystem) og flyveledelsen Naviair (multi-radar system) bliver kædet sammen med støjdata. Det gør vi fordi, vi så kan overvåge hver enkelt flyoperations støjbelastning af omgivelserne. Dette gør vi alle døgnets timer hele året rundt. De registrerede støjdata bruger vi i arbejdet med at begrænse støjbelastningen.

Udover det bruger vi det også til indrapportering af overskridelser af de støjbegrænsende bestemmelser til miljø- og luftfartsmyndighederne, udarbejdelse af lufthavnens egenkontrolrapporter og i forbindelse med klagesager.

12 Støjmålestationer er placeret i og omkring lufthavnen.