Hvilke krav er der til støj?

I Københavns Lufthavn er der strenge krav til lufthavnens støjbelastning af omgivelserne. For at begrænse støjbelastningen mest muligt, har miljø- og luftfartsmyndighederne pålagt lufthavnen en række støjbegrænsende vilkår og bestemmelser.