Støj fra test af flymotorer

Når et fly og dets motorer har været til service, foretages der efterfølgende en test af flymotorerne. Det kalder man en motorafprøvning. Bliver motoren testet med højere effekt end tomgang, er der tale om en motorkøring. Tilsvarende er en test op til tomgangsydelse en tomgangskøring.

Den konstante stigning i antallet af udførte motorafprøvninger siden 2008, blev i 2018 afløst af et fald. I 2018 blev der foretaget i alt 1.071 motorafprøvninger. Det svarer til, at der i gennemsnit blev udført to til tre motorafprøvninger om dagen. Du kan se udviklingen af motorafprøvninger i grafen her:

Her kan du se de områder, hvor man kan teste flymotorer:


Område 2: SAS motorkøregård
Område 4: Afprøvningsområder ved rulleveje
Område 5: Hangarforpladser i sydområdet
Område 6: Motorkøregård i sydområdet
Område 1 og 3 er nedlagte

Der foretages flest motorafprøvninger i afprøvningsområde 2, der støjmæssigt er det bedst beskyttede område, idet SAS’ store hangarer skærmer mod nord.
I område 5 må der kun foretages tomgangskøringer.