Støj fra startende og landende fly

Det væsentligste bidrag til støjbelastningen omkring lufthavnen er støj fra fly, der letter og lander. Taxistøj er også en støjkilde, når flyet kører på taxivejene til og fra start- og landingsbanerne.

Støjen fra et fly kommer fra dels motorerne dels fra luftens passage af flyet, når flyet er luftbåret.
Støjen fra en flymotor kommer fra flere kilder: rotationen af ventilator, kompressor og turbine, forbrændingsprocesser, og den udstrømmende ”jetstråle”. Når flyet er i luften, vil luftens passage på flyets skrog, vinger og landingsstel også være en betydelig støjkilde.

Airbus 320 neo er en af de nyeste mellemdistancefly fra Airbus.
Der er mange andre støjkilder end flymotorerne. Vingernes design og udformning, indstilling af flaps og slats på vingerne (bevægelige dele til styring af flyet) under start og landing, udslået landingsstel (ved landing) og andre detaljer medvirker alle som kilder til støj.

Reducere støj ved kilden

Ingeniører og teknikere indenfor flybranchen arbejder konstant på at finde måder at reducere støjen på. Gennem de sidste årtier er støjen fra flytrafikken blevet reduceret væsentligt i form af udfasning af gamle fly og udvikling af nye flytyper. Nye flytyper som langdistanceflyene Airbus 380 (verdens største passagerfly), Boeing 788 (Dreamliner) og Airbus 350 og de seneste generationer af mellemdistanceflyene Airbus A320neo og Boeing 737MAX er markant mindre støjende på grund af designet af flykroppen, vingerne, bedre motorer og mindre vægt, set i forhold til sammenlignelige ældre flytyper.

I 2018 var de mest benyttede flytyper i Københavns Lufthavn følgende:

LANGDISTANCEFLY:


Eksempelvis Airbus 340, Boeing 788 og Airbus 330 (afbilledet ovenfor).

MELLEMDISTANCEFLY:

Eksempelvis Airbus 320 og 319 eller Boeing 737 (afbilledet ovenfor).

REGIONAL FLYTYPE:


Eksempelvis Bombardier CRJ (afbilledet ovenfor) og AT72 (propelfly).

Nye generationer

Af ovennævnte var det kun Boeing 788, en del af A320 og B737, der hører til den nye og mindre støjende generation af fly. Verdens største passagerfly Airbus 388, der dagligt beflyver Københavns Lufthavn, er et godt eksempel på den nye generation af mindre støjende fly. En start med dette fly er markant mindre støjende sammenlignet med de lidt ældre Airbus 333 og 340, selvom flyet rummer dobbelt så mange passagerer.

Udviklingen går i retning af mindre støjende flytyper der også har et lavere brændstofforbrug.