Krav til støj fra flyenes taxikørsel og brug af hjælpemotor (APU)

For at komme til og fra start- og landingsbanerne kører flyene for egen kraft på de såkaldte taxiveje. Denne taxikørsel er kilde til støj, fordi flyet bruger en eller flere af sine motorer.

Støj fra taxikørsel

For at komme til og fra start- og landingsbanerne kører flyene for egen kraft på de såkaldte taxiveje. Denne taxikørsel er kilde til støj, fordi flyet bruger en eller flere af sine motorer. Der kan være stor forskel på støjen fra taxikørsel alt efter om der er tale om et jetfly eller et propelfly.  Se myndighedernes krav til støj fra taxikørsel i afsnittet ”Kortlægning af støj fra flytrafikken i 2018” (måske med et link) 

Støj fra brug af hjælpemotor (APU)

De fleste fly, der benytter lufthavnen, har en hjælpemotor kaldet en APU (Auxiliary Power Unit). APU’en er en lille jetmotor, der producerer strøm til flyet, når det er på jorden og hovedmotorerne er slukkede. APU’en bruges til opstart af hovedmotorerne, lys, aircondition og flyets andre tekniske installationer. APU'en er oftest placeret i halen af flyet, og som andre jetmotorer udsender den en del støj ved brug. For at mindske støjen, må APU'en maksimalt benyttes fem minutter før flyet skal afsted fra en standplads og fem minutter efter, det er ankommet til en standplads. Flyet skal i stedet benytte elinstallationerne og ventilationsfaciliteterne, CPH har sørget for, de har adgang til på langt de fleste standpladser. På de standpladser, der ikke har disse faciliteter, kan flyet benytte en GPU (Ground Power Unit) som er en el- eller dieseldrevet generator, der støjer væsentligt mindre end en APU. Det er kun 16 standpladser ud af 135 standpladser i 2018, der ikke har faste el- og ventilationsfaciliteter til flyene. Vores mål er, at alle passagerstandpladser skal have el- og ventilationsfaciliteter, så flyene ikke behøver bruge en mobil GPU.

  

En ældre støjende dieseldrevet mobil varmeenhed erstattes af en fast eldrevet varme- og køleenhed på en standplads.

Støj fra handlingsudstyr 

I forbindelse med håndtering (handling) af fly på standpladserne, er der stor aktivitet med en lang række køretøjer og specialudstyr. Disse køretøjer tanker flyet, bringer bagage og catering ud til flyet. Disse aktiviteter er med til at bidrag med støj til nærmiljøet. Københavns Lufthavn har gennem mange år haft en strategi for indførsel af det vi kalder ’grønt grej’, hvor en lang række køretøjer og udstyr er blevet udskiftet fra at være dieseldrevne til eldrevne. På den måde nedbringer vi både luft- og støjforurening fra handling-aktiviteterne.
Læs mere om grønt grej på siderne om luftkvalitet.

Støj fra intern transport i lufthavnen

Lufthavnen har et større vejnet inden for lufthavnshegnet. Kørsel med biler, busser og handlingsudstyr på vejene kan lokalt bidrage til støjbelastningen.
I sommerperioden kan græsslåning og i vinterperioden snerydning også være kilder til støj i omgivelserne.