Luftkvaliteten uden for hegnet

Når det kommer til luftkvalitet ’uden’ for hegnet, er måden, vi skal måle luftkvalitet på fastlagt af Miljøstyrelsen. De grænseværdier, vi skal sammenligne resultaterne med, er fastsat på EU-niveau, og er de samme som Danmark generelt skal leve op til.

Du kan læse mere om rammerne i vores miljøgodkendelse med vilkår for luftkvalitet her.

Sådan måler vi luftkvalitet

CPH har to målestationer, som kan måle luftkvaliteten umiddelbart ved hegnet rundt om lufthavnen.
Målestationerne er placeret øst og vest for terminalområdet. 

De blå prikker viser målestationernes placering. Den røde linje viser hegnet, der omringer lufthavnen.

Sådan måler vi luftkvaliteten

Målestationerne måler kvælstofilter (NO og NO2) og fine partikler (PM2,5).
Vi arbejder med internationale grænseværdier for NO2 og PM2,5.
De værdier er bestemt ud fra et ønske om, at luftkvaliteten skal være på et niveau, hvor den har mindst mulige skadevirkninger for menneskers sundhed.
Når man ser på de internationale grænseværdier, ligger Københavns Lufthavn et godt stykke under grænsen.

Herunder kan du se vores målinger i forhold til de internationale grænseværdier:


Luftkvaliteten svarer til en forstad til København

Målingerne viser, at koncentrationen af kvælstofilter og fine partikler omkring lufthavnen, svarer til et forstadsområde til København.
En af årsagerne er, at Københavns Lufthavn ligger i et åbent, fladt område med gode muligheder for opblanding af emissionerne.
Samtidig ligger lufthavnen tæt på både København, skibs- vej- og togtrafik, som også påvirker resultaterne fra målestationerne og delvist blandes med lufthavnens bidrag til luftkvaliteten umiddelbart uden for hegnet.

Naboer kan opleve lugt fra lufthavnen

Nogle gange kan lufthavnens naboer opleve, at de kan lugte lufthavnen. Det sker, når der er et sammenfald mellem bestemte vindretninger og aktiviteter. Lugten stammer primært fra flymotorernes udstødning og bliver som regel spredt i et forholdsvist begrænset område. Det gør, at ikke alle naboer oplever lugten på én gang. I langt de fleste tilfælde vil vinden komme fra vest og føre lugten udover Øresund og ikke ind over vores naboer.

Lugt er svært at definere

Det er individuelt, hvordan man oplever lugt og det kan være rigtig svært at både måle for forstå lugt. I 2005 undersøgte vi lugt fra flytrafik omkring Københavns Lufthavn.