Luftkvaliteten inden for hegnet

Siden 2007 har Københavns Lufthavn sammen med flyselskaber, groundhandlere, fagforeninger, flyveledelsen og myndigheder arbejdet med at reducere udledninger i lufthavnens arbejdsmiljø og deltaget i en række forskningsprojekter – senest en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Du kan læse mere om undersøgelsen her.

Undersøgelser af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn

En rapport fra 2011, som Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet har lavet for Københavns Lufthavn, viser at der for en række luftkvalitetsparametre i lufthavnen generelt er et lavere niveau end i det centrale København. Dette gælder dog ikke antallet af ultrafine partikler på lufthavnens forplads. Her er lufthavnens niveau to til tre gange højere end i Københavns centrum.
Derfor har Syddansk Universitet, Bispebjerg Hospital og parterne i lufthavnens luftkvalitetsprogram fået lavet en kohorteundersøgelse af sygdomsstatistik blandt de medarbejdere i lufthavnen, der er mest udsatte. Gruppen af lufthavnsmedarbejdere blev sammenlignet med en kontrolgruppe med medarbejdere med lignende jobtyper. Konklusionen var, at man ikke kunne pege på, at udendørsarbejde i Københavns Lufthavn medfører en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme eller kroniske luftvejslidelser som KOL og astma, sammenlignet med kontrolgruppen. Man kunne ikke konkludere noget, når det kom til risikoen for lungekræft og blærekræft, fordi der var for få sygdomstilfælde.

Du kan læse forskningsprojektet i dets fulde længde her.

Satser på ’grønt grej’

I 2011 iværksatte Københavns Lufthavns Luftkvalitetsprogram en handlingsplan, der skal nedbringe antallet af ultrafine partikler i lufthavnen. I den har vi blandt andet kigget på, hvordan adfærdsændringer og udskiftning af det udstyr, der bliver brugt omkring flyene, kan hjælpe med at nedbringe udledningen af ultrafine partikler. Vi kalder det for ’grønt grej’, fordi vi har skiftet udstyr, der f.eks. kørte på diesel, ud med udstyr, der kører på enten gas eller el, som ikke udleder ultrafine partikler eller udleder mindre end det udstyr, det erstatter.

Vores viden om luftkvalitet, herunder ultrafine partikler, bliver hele tiden større. Og i takt med, at der bliver udviklet nyt og bedre udstyr, kigger vi på, om der er noget, vi kan gøre bedre eller anderledes, når det kommer til luftkvalitet ’inden for hegnet’.

De forbedringer vi gennemfører 'inden for hegnet', har naturligvis også en positiv effekt ift. luftkvaliteten uden for hegnet.