Luftkvalitet

Flere faktorer påvirker luftkvaliteten

Luften i og omkring lufthavnen påvirkes af flere forskellige kilder:

  • Trafikken på vejene i og omkring lufthavnen
  • Flyene  
  • De lokale boligområder  
  • Industri  
  • København (boliger/trafik/industri)

Der er tidligere gennemført en nærmere analyse af målingerne for at finde frem til, hvor meget forurening lufthavnen bidrager med umiddelbart uden for hegnet. 

Indflydelsen fra biltrafikken dominerer
Analysen viser, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem afviklingen af de enkelte flyoperationer og luftkvaliteten omkring lufthavnen. Den gennemsnitlige koncentration af NO2 (kvælstofdioxid) varierer ikke med antallet af flyoperationer hen over døgnet. Døgnvariationen i NO2 svarer nærmere til variationen i biltrafikken i København og det omkringliggende vejsystem.

Analysen viser imidlertid også, at lufthavnen kan betragtes som en kilde til luftforurening umiddelbart omkring lufthavnen for forureningskomponenten NO2. Ved østlige vinde bidrager lufthavnen i gennemsnit med cirka halvdelen af NO2-koncentrationen umiddelbart vest for terminalområdet. Det skal dog samtidig bemærkes, at koncentrationen af NO2 vest for terminalområdet er højere ved vestlige vinde end ved østlige vinde. Dette viser, at der er større kilder til NO2-forurening i området vest for lufthavnen end i selve lufthavnen.

Læs mere

Luftkvaliteten overvåges
Måling af luftkvaliteten er et krav i lufthavnens reviderede miljøgodkendelse. Vilkårene er fastsat på baggrund af de generelle grænseværdier, der skal holde luftkvaliteten på et niveau, der har mindst mulige skadevirkninger for menneskers sundhed (læs mere)

Luftkvalitet i naboområdet
Lufthavnens naboer er ikke i tvivl om, hvorvidt de i det daglige påvirkes af støjen fra de fly, der lander og letter fra lufthavnen. Anderledes forholder det sig med luftkvaliteten - hvordan påvirker lufthavnens drift luftkvaliteten i naboområderne? (læs mere)

Luftkvalitetsprogrammet i Københavns Lufthavn
Siden 2007 har Københavns Lufthavn arbejdet sammen med fagforbundet 3F og en række virksomheder i lufthavnen på at forbedre luftkvaliteten ved at reducere partikelforureningen på lufthavnens forpladser (læs mere)