Ombygning af Rundkørsel Øst

Spørgsmål og svar

Download billede i fuld størrelse her.

Spørgsmål om selve ombygningen

Hvorfor bygger I overhovedet om?
 

Allerede i dag er trafikken i og omkring Rundkørsel Øst meget presset. Det skyldes, at både lufthavnens gæster, borgere fra Tårnby og Dragør og biler fra Øresundsbroen alle havner i netop denne rundkørsel. Der kører ca. 32.000 køretøjer igennem tilslutningsanlægget i døgnet – og godt 3.000 kører igennem i spidstimerne på hverdage.

Der har derfor længe været efterspurgt mere kapacitet i rundkørslen. Samtidig forventer vi, at der kommer endnu mere trafik i rundkørslen i de kommende år. Bl.a. i takt med udbygningen af lufthavnen, som forventeligt vil medføre et endnu større pres på rundkørslen – fx mere trafik fra Cargo-området, som er ved at blive udbygget på Kystvejen.

Vi har derfor valgt at investere i en udvidelse af rundkørslen, så der er plads til både lufthavnens rejsende, naboer og ansatte på vejene.

Hvordan skal rundkørslen bygges om?
 

Helt konkret udvider vi ved Amager Strandvej fra én til to venstresvingsbaner i retning mod København og på broen udvider vi fra én til to venstresvingsbaner mod Amager Strandvej. Inde i selve rundkørslen dedikerer vi punktvis den ene bane så den fungerer som shunt når man kører fra Kystvejen og op mod motorvejen. Og ved indkørslen til Circle K/Netto/McDonalds omlægger vi stikrydsningen for at få bedre trafiksikkerhed. 

Spørgsmål om processen

Hvornår er I færdige med byggeriet?
 

Den første fase af selve byggeriet går i gang i starten af august måned. Helt konkret er processen, at vi først går i gang med udvide spor på Amager Strandvej, så Kystvejen og til sidst i  selve rundkørslen.

Med en ombygning som denne er det svært at komme med en præcis tidsplan for projektet. Det afhænger af en lang række omstændigheder, som er ude af vores hænder – fx frost, som gør det svært at gå i jorden eller ledninger i jorden, forurening etc.

 Vi har fuld forståelse for, at byggeriet kan medføre gener for dem, der bruger rundkørslen eller bor eller arbejder i lokalområdet. Men vi kan forsikre om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at komme hurtigst muligt i mål.

Hvorfor er det trukket så meget ud?
 

Det var først planen, at vi ville være i gang med selve vejarbejdet på nuværende tidspunkt. Desværre var det ikke muligt at lave en lynhurtig løsning på daværende tidspunkt, fordi der var risiko for, at jorden var frossen.

Vi har derfor været nødt til at vente med at igangsætte selve ombygningen. I dag er vi ved at lave det indledende arbejde og en kvalitetssikring af byggeriet, og den første fase af selve byggeriet går i gang i starten af august måned.

Spørgsmål om hensyn

Hvad gør CPH for at tage hensyn til de lokale borgere og virksomheder?
 

Når der er vejarbejde er der – som så meget andet byggeri –en række mulige gener i form af fx støj og byggerod.

Det beklager vi meget, og vi gør alt, hvad vi kan, for at nå hurtigst muligt i mål.

Vi udbygger netop rundkørslen med henblik på at skabe en bedre infrastruktur til fordel for både alle lufthavnens gæster og alle borgere og virksomheder i området.

Hvad gør CPH for at tage hensyn til de mange medarbejdere i lufthavnen?
 

Som Danmarks største arbejdsplads er vi meget opmærksomme på, at der hver dag skal 23.000 medarbejdere på arbejde i lufthavnen.

Vi vil derfor gøre alt, hvad vi kan, for at oplyse medarbejderne om byggeriets fremdrift, og hvad de skal være opmærksomme på ift. vejarbejdet – fx hvordan de kan undgå de værste kødannelser ved at køre på arbejde i bestemte tidsrum.

Spørgsmål om projektets konsekvenser

Hvordan vil ombygningen forbedre trængslen på længere sigt?
 

I dag er trafikken i og omkring Rundkørsel Øst meget presset. Det skyldes, at rundkørslen og tilslutningsanlægget både benyttes af borgere, som skal med et fly i lufthavnen, og øvrige borgere fra Tårnby og Dragør. Det skaber i dag en masse trængsel.

Når vi er færdige med ombygningen, vil der være færre og kortere køer og dermed mindre ventetid og bedre fremkommelighed.

Og i takt med, at Københavns Lufthavn udbygges, er dette højst nødvendigt, da det forventes at skabe yderligere pres på rundkørslen og tilslutningsanlægget.

Hvad gør I for at mindske støj/rod/kødannelse, mens byggeriet står på?
 

Vi har hele tiden været meget opmærksomme på de mulige gener og har derfor tilrettelagt processen, så den generer trafikken mindst muligt.

Derfor sørger vi fx for at de faser, der er for arbejdet gennemføres som planlagt, ligesom at størrelsen på arbejdsarealet skal holdes.

Endeligt sørger vi naturligvis for, at den planlagte skiltning og afmærkning følges og kontrolleres undervejs.

Spørgsmål om alternative projekter

Hvorfor har I ikke investeret i offentlig transport i stedet?
 

Nu er det jo ikke lufthavnens ansvar at sørge for infrastrukturen. Men i kraft af, at vi udbygger og gør plads til flere passagerer, skal infrastrukturen selvfølgelig kunne følge med. Det er også derfor, vi har valgt at investere i Rundkørsel Øst, som vi betragter som det mest pressede trafikknudepunkt. 

Der er allerede rigtig gode forbindelser til lufthavnen med offentlig transport. Man kan både tage tog, bus og metro – og sidstnævnte har selvsagt gjort en verden til forskel på den front.

Hvorfor har I valgt at bygge lige præcis den her rundkørsel om?
 

Vi oplever, at trafikken omkring netop Rundkørsel Øst er meget presset, da den både bruges af rejsende, naboer og ansatte i lufthavnen. I spidstimerne på hverdage passerer der godt 3.000 biler.

I takt med udbygningen af lufthavnen forventes det, at der kommer endnu mere pres på rundkørslen.

Derfor har vi valgt at betale for en udvidelse af rundkørslen, så der er plads til både lufthavnens rejsende, naboer og ansatte på vejene.