Kære Nabo legat 2019

Hvert år uddeler CPH 5 legater á 20.000 kroner til foreninger og organisationer, som gennemfører aktiviteter til fordel for Amager lokalområde. Som noget nyt, beder vi i år vores naboer om at nominere kandidater til at modtage et af legaterne.

Fristen for indsendelse af nominering til Kære Nabo-legatet er desværre overskredet. Vi vil nu vurdere alle indkomne ansøgninger og vælge den forening, som skal modtage et legat.

Vi håber, du vil overveje at nominere en kandidat igen til næste år.

Tak for din interesse!

Hvad støtter CPH?

For at komme i betragtning til Kære Nabo legatet skal man argumentere for, at kandidaten imødekommer minimum 2 eller flere af nedenstående legatkriterier:

  • Initiativer som bidrager til lokalt engagement og sammenhold
  • Initiativer som skaber muligheder i forbindelse med kultur- og fritidslivet på Amager.
  • Initiativer som arbejder med frivillighed som drivkraft
  • Initiativer som udvikler talent og kompetencer
  • Initiativer som fremmer mobilitet og rejseglæde
  • Initiativer som prioriterer innovative og bæredygtige løsninger

Hvem støtter CPH?

CPH giver legater til foreninger, som enten har adresse eller gennemfører aktiviteter i Tårnby Kommune, Dragør Kommune eller Københavns, nærmere betegnet bydelene Amager Vest og Amager Øst. Foreningen er påkrævet at have vedtægter og regnskab, der er underkastet revision.

Foreninger der tidligere har modtaget et legat kan ikke nomineres to år i træk. Hvis en forening har modtaget et legat i 2018, kan foreningen f.eks. først blive nomineret til et legat igen i år 2020.

Hvilke krav gælder i forbindelse med legatet?

Legatet modtages som frie midler uden krav om afrapportering til CPH. Vi er dog altid glade for at modtage billeder og gode historier om, hvad legatmidlerne er blevet brugt på.

Praktisk info

Modtageren af legatet skal kunne deltage i CPH's legatuddelingsarrangement, som finder sted på Clarion Hotel ved Københavns Lufthavn den 25. november 2019 fra klokken 17.00-19.00

For spørgsmål vedr. nomineringen skriv venligst til CPH på følgende mail; nabo@cph.dk