Udvikling af medarbejdere

I CPH er vores vision, at vi vil være verdens bedste til det, vi gør. Det har vi været før – og det tror vi på, at vi kan blive igen.

Som en del af denne vision arbejder vi med strategisk kompetenceudvikling, og vi gennemfører blandt andet Mål- og Udviklingssamtaler (MUS), hvor vi hele tiden finder den røde tråd mellem dit arbejde og CPHs overordnede forretningsstrategi.

Samtidig sikrer vi relevante og professionelle uddannelser og kurser til alle virksomhedens ansatte. Det betyder, at du hurtigt får den uddannelse og optræning, som din stilling kræver.

Foruden de uddannelsesmæssige kvalifikationer, så ønsker vi at bringe din viden og erfaring i spil i dit nye job hurtigst muligt og på den måde få nytte af, træne og udvikle dine kompetencer.

Vores virksomhed er kompleks, og vores mål er ambitiøse, så vi udfordres hele tiden på vores evne og vilje til at løse opgaverne smartere, bedre og billigere, så vores kunder får endnu mere værdi for pengene.  Vil du også bidrage til vores vision om at blive verdens bedste, så læs mere endnu mere om Lederudvikling i CPH – og hvad vores læringsprincip betyder nedenfor:

CPHs læringsprincip

Vi tror på at kompetenceudvikling kan tage mange former og er meget andet end kurser. Erfaring viser, at dét, vi lærer allermest af, er træning på jobbet. Det har vi bl.a. beskrevet i et ”70-20-10 princip”.

Læs mere om CPHs læringsprincip

CPHs ledelsesmodel

CPHs ledelsesmodel er vores fælles, ledelsesmæssige fundament, som skal støtte alle ledere i CPH uanset faglighed, ansvarsområde eller niveau.

Læs mere om CPHs ledelsesmodel