Fakta om CPH's medarbejdere

 • Vi er i alt 2.498 medarbejdere ansat svarende til 2.334 fuldtidsstillinger. 35% er kvinder og 65% er mænd. Blandt vores 222 ledere er 30% kvinder og 70% mænd
 • 43 medarbejdere arbejder i Roskilde, resten i Kastrup
 • Medarbejdernes gennemsnitsalder er 44,9 år. Den yngste er 19 år og den ældste 71 år
 • Gennemsnitsanciennitet 8,7 år. Den, der har været ansat i længst tid, har 48 års anciennitet
 • Vores medarbejdere kommer fra i alt 55 lande. 91% af medarbejderne har dansk oprindelse, 7% er indvandrere og 2% er efterkommere (2. generationsindvandrere)
 • 882 medarbejdere bor på Amager og 124 i Sverige
 • Michael, Henrik, Lars og Thomas er de mest almindelige fornavne. Blandt kvinderne er Pia, Charlotte, Susanne og Lone de mest almindelige fornavne.
 • Hansen, Nielsen, Jensen og Andersen er de mest populære efternavne i CPH
 • Maj måned er den måned, hvor flest medarbejdere har fødselsdag
 • 1. maj og 21. maj er de dage, hvor flest medarbejdere har fødselsdag
 • Vores største medarbejdergruppe er Security (ca. 1100 medarbejdere), Trafik (ca. 390 medarbejdere) og Rengøring (ca. 220 medarbejdere)

Kilder: HR SAP-data og udtræk fra Danmarks Statistik