CPHs ledelsesmodel

Ledelsesmodellen er bygget omkring syv kompetencer, der beskriver hvilken type af ledelse, man som leder skal besidde på de forskellige områder.

”En ledelsesmodel er vigtig, fordi det er vores adfærd som ledere, der afgør, hvad vi er for en type virksomhed, og dermed også hvor succesfulde vi vil være i at nå vores mål. Derudover er det vigtigt, at alle forstår, hvad der skal til for at blive en succesfuld leder i en virksomhed som CPH,” siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

”Vi har besluttet at lave en ny ledelsesmodel, fordi vi synes, at nu, hvor vi har en klar strategi og en ny vision, så er det vigtigt at omsætte dem i en ledelsesmodel, som passer til lige præcis det, som vi skal opnå over de næste fem år,” fortsætter han.

Syv ansvarsområder

Ledelsesmodellen er bygget omkring syv kompetencer, der beskriver hvilken type af ledelse, man som leder skal besidde på de forskellige områder.

”Udover at bruge ledelsesmodellen, når vi løbende evaluerer vores lederes performance, så kan vi også bruge den til at vurdere, om nogle af dem er klar til at tage en ledelsesopgave på et højere niveau. Samtidig skaber det åbenhed så alle ledere og medarbejdere kan se, hvad der skal til for at varetage en ledelsesopgave på de forskellige niveauer. Ledelsesmodellen er også et vigtigt værktøj til at stille skarpt på hvordan vi skal udvikle vores ”ledelseskraft”, siger HR-direktør Thomas Kolber.

En forandring i forhold til den hidtidige ledelsesmodel er, at den er brudt ned på fire grundlæggende ledelsesniveauer: Øverste Ledelse, chefer, mellemledere og førstelinjeledere.