Whistleblowerordning

CPH har indført en whistleblower-ordning i overensstemmelse med den almindelige praksis for god virksomhedsledelse.

I whistleblower-ordningen kan medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til CPH i god tro foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold.

Hvis du får viden om ulovlig eller uetisk adfærd i CPH, opfordrer vi dig til at indberette din viden enten gennem dine normale kommunikationskanaler i CPH eller ved at benytte whistleblower-portalen.

Portalen er hostet af en uafhængig part, Human Time, der garanterer for anonymitet, sikkerhed og brugervenlig i systemet.

Indberetninger i systemet sendes direkte til Bestyrelsessekretæren til nærmere undersøgelse. Indberetninger om Direktion, Økonomidirektøren eller Bestyrelsessekretæren sendes dog direkte til formanden for Bestyrelsen og formanden for Revisions- og risikokomitéen.

Du kan finde yderligere information om brugen af whistleblower ordningen og CPHs procedurer for håndtering af indberetninger i CPHs whistleblower politik på whistleblower-portalen.

Whistleblowerportal

https://cph.whistleblowernetwork.net/FrontPages/Default.aspx