08.04.2020

CPH: International trafik trækker væksten

Københavns Lufthavn rundede 1,9 mio. passagerer i april og satte dermed 13. månedsrekord i træk. De internationale passagerer samt den vigtige transfertrafik står fortsat for væksten. År-til-dato er passagertallet steget 6,0 procent.  

1.919.884 passagerer rejste igennem Københavns Lufthavn i april, hvilket svarer til en stigning på 5,0 procent i forhold til samme måned i fjor. 

”Transfertrafikken er fortsat med til at trække væksten, men Cimber Sterlings konkurs viser, hvor følsom denne trafik er. Både indenrigstrafikken og den vigtige feeder-trafik vil blive berørt af konkursen, og derfor skal vi hurtigst muligt have bundet Danmark sammen igen efter Cimber Sterlings kollaps. Samtidig skal vi sikre, at netværksselskaberne fortsat får tilført passagerer til deres internationale trafik, hvilket er vigtigt for at styrke knudepunktet,” siger Københavns Lufthavns salg- og markedsdirektør Carsten Nørland.

Påsken påvirkede trafiktallene i negativ retning, idet de store afrejsedage op til helligdagene i år lå i marts. Det var medvirkende til, at antallet af afgående passagerer blot steg 2,5 procent i april, og charter faldt med 11,6 procent. Kigger man på marts og april under ét, lå trafikvæksten på 6,1 procent. 

På Top 10-listen har Paris overtaget fjerdepladsen fra Aalborg, mens Bruxelles har fortrængt Zürich fra listen sammenlignet med april sidste år.

Trafikudviklingen på månedsbasis 2012
CPH Traffic April 2012

Download Excel dokument