08.04.2020

Månedsrekord i Københavns Lufthavn

Markant stigning i transfertrafikken styrker Københavns Lufthavns position som Nordeuropas trafikknudepunkt. Lufthavnen havde flere end 1,6 mio. passagerer i februar, hvilket svarer til en stigning på 6,5 procent.  

1.621.373 passagerer rejste igennem Københavns Lufthavn i februar, hvilket er månedsrekord for lufthavnen. Baggrunden for rekorden er en markant stigning i antallet af udenrigspassagerer på 8,6 procent samt ikke mindst en vækst i antallet af transferpassagerer på hele 14,3 procent, primært drevet af en markant stigning i trafikken fra Finland. Til gengæld falder indenrigstrafikken.

”Indenrigstrafikken er vokset ca. 20 procent på blot tre år takket være stigende konkurrence og dermed lavere priser. Men i den seneste tid har vi dog set et fald i indenrigstrafikken på grund af reduktioner i både frekvenser og kapacitet,” siger Carsten Nørland, salgs- og markedsdirektør, Københavns Lufthavne A/S.

Skuddagen i februar sørgede for lidt ekstra vækst – understreget af, at den tidligere februar-rekord stammede fra 2008, hvor det også var skudår.

Trafikudviklingen på månedsbasis 2012
CPH Traffic February 2012

Download Excel dokument