31.08.2023

Aftale om fremtidige lufthavnstakster i Københavns Lufthavne A/S (CPH)

Selskabsmeddelelse / 31. august 2023 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) har opnået enighed med de største flyselskaber om vilkår og betingelser i en ny fireårig takstaftale.

 

En takstaftale er fundamentet for lufthavnens økonomi og evne til at investere i fremtiden, udvikle lufthavnen, gennemføre den grønne omstilling og fastholde positionen som Danmarks og Nordeuropas internationale trafikknudepunkt.

 

Taksterne i lufthavnen er faldet med 9% siden 2017. Med den kommende takstaftale, der gælder perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027, vil taksterne for at benytte lufthavnens baner, terminaler og services stige 28%. Det svarer til en regulering fra i gennemsnit 170 til 217 kroner per passager.

 

Med aftalen vil Københavns Lufthavn forsat være konkurrencedygtig i markedet på pris samtidig med at kvalitet og effektivitet fastholdes.

 

At aftalen er fireårig betyder, at lufthavnen og flyselskaberne i de kommende år vil have forudsigelighed i forretningen og en fælles platform for samarbejdet om til eksempel investeringer, ruteudvikling og effektiv drift.

 

De aftalte hovedelementer skal nu formaliseres og derefter forelægges de flyselskaber, der ikke er en del af aftalen, og dernæst Trafikstyrelsen til godkendelse. Efter godkendelse hos styrelsen vil takstaftalen træde i kraft 1. januar 2024 og løbe til udgangen af 2027. Da aftalen først træder i kraft i 2024, får den ingen betydning for de af Københavns Lufthavn udmeldte forventninger til indeværende regnskabsår.

 

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74

Lufthavnsboulevarden 6

2770 Kastrup

 

Kontakt:

Peter Krogsgaard

CCO

 

Telefon: 32313231

E-mail: cphpresse@cph.dk

www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04