11.07.2023

Opdateret outlook for Københavns Lufthavne A/S juli 2023

Ledelsen har opdateret sine forventninger til den resterende del af 2023, dels på grund af den fortsatte stigning i passagertallene, dels med baggrund i den indgåede aftale mellem Naviair og flyveledere, som har reduceret de tidligere rapporterede usikkerheder vedrørende antallet af operationer. 

Forventninger til omsætningsvækst
Med baggrund i de nævnte faktorer og den nuværende udsigt for passagervækst, forventer ledelsen nu, at passagerantallet vil overstige 26 millioner for helåret 2023 (tidligere rapporteret 25 millioner).

 

Forventningerne til vækst i omsætning er derfor opdateret til 13% (tidligere 10%) for helåret 2023.

 

Det opdaterede outlook er fortsat usikkert på grund af geopolitiske påvirkninger samt makroøkonomiske forhold så som volatile energipriser, stigende renter m.v. En forringelse af disse kan påvirke rejselysten og CPH’s finansielle forventninger negativt.

 

Forventninger til resultat før skat
Såfremt passagertallet når de 26 millioner, forventes resultat før skat at blive mellem DKK 300 millioner og DKK 350 millioner (tidligere rapporteret DKK 150-200 millioner), primært på grund af væksten i passagerer modvirket af de stigende drift- og renteomkostninger sammenlignet med 2022.

 

De stigende omkostninger skyldes primært den forventede stigning i passagerrelaterede aktiviteter, regulatoriske krav, forventede lønreguleringer og inflation.

 

Forventninger til investeringer i anlægsaktiver
Forventningen til investeringer i anlægsaktiver er opdateret til DKK 1,6 milliarder (tidligere DKK 1,7 milliarder). Udvidelsen af Terminal 3 udgør ca. halvdelen af det forventede investeringsniveau for 2023; den resterende del udgøres af projekter, der relaterer sig til kapacitet, sikkerhed, security og compliance.

 

Dividende
Der vil ikke blive udbetalt dividende i 2023, jævnfør aftale med långiverne i waiver aftalerne.