07.11.2023

Opdateret outlook for Københavns Lufthavne A/S november 2023

Ledelsen har opdateret sine forventninger til den resterende del af 2023 på baggrund af den fortsatte stigning i og forventningen til passagertallene for resten af året.  

Forventninger til omsætningsvækst
Med baggrund i den nuværende udsigt for passagervækst forventer ledelsen, at passagerantallet vil være ca. 26,5 millioner for helåret 2023 (tidligere forventning: 26 millioner). Forventningerne til vækst i omsætning er derfor opdateret til 16% (tidligere 13%) for helåret 2023.

 

Det opdaterede outlook er fortsat usikkert på grund af de nuværende geopolitiske påvirkninger samt makroøkonomiske forhold så som stigende renter, mulige volatile energipriser og påvirkningerne fra en periode med høj inflation. En forringelse af disse faktorer kan påvirke rejselysten og CPH’s finansielle forventninger negativt.

 

Forventninger til resultat før skat
Baseret på det forventede passagerantal, forventes resultat før skat at blive mellem DKK 350 millioner og DKK 400 millioner (tidligere DKK 300-350 millioner). Omkostninger til passagerrelaterede aktiviteter og regulatoriske krav er som oplyst i tidligere outlook meddelelser højere i 2023 end i 2022.

 

Forventninger til investeringer i anlægsaktiver
Forventningen til investeringer i anlægsaktiver er opdateret til omkring DKK 1,3 milliarder (tidligere DKK 1,6 milliarder). Udvidelsen af Terminal 3 forventes at udgøre ca. halvdelen af det forventede investeringsniveau for 2023; den resterende del udgøres af projekter, der relaterer sig til kapacitet, sikkerhed, security og compliance.

 

Dividende
Der vil ikke blive udbetalt dividende i 2023, jævnfør aftale med långiverne i waiver aftalerne.

 

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74

Lufthavnsboulevarden 6

2770 Kastrup

 

Kontakt:

Rasmus Lund

CFO

 

Telefon: 3231 3231

E-mail: cphpresse@cph.dk

www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04