01.11.2023

Lufthavnstakster godkendt af Trafikstyrelsen

Som meddelt ved selskabsmeddelelse af 31. august 2023 har de største flyselskaber og Københavns Lufthavne A/S indgået en takstaftale for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027. 

Trafikstyrelsen har dags dato godkendt de lufthavnstakster, som parterne er blevet enige om i ovenstående takstaftale.

 

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Kontakt:
Peter Krogsgaard
CCO

Telefon: 32313231
E-mail: cphpresse@cph.dk

www.cph.dk
CVR nr. 14 70 72 04