09.02.2023

Medarbejderne i Københavns Lufthavne A/S har afsluttet valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse.

Selskabsmeddelelse af 9. februar 2023 

Følgende medlemmer blev valgt for de næste fire år:

 

  • Betina Hvolbøl Thomsen (genvalg)
  • Brian Bjørnø (nyvalg)
  • Michael Eriksen (nyvalg)

Som suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Københavns Lufthavne A/S har medarbejderne valgt Michael Marott Bock, Rasmus Kjelmann Lundsbjerg og René Sommer.

 

De nye medarbejderrepræsentanter indtræder i bestyrelsen efter Københavns Lufthavne A/S’ ordinære generalforsamling den 30. marts 2023. Ved samme lejlighed udtræder de tidligere medarbejderrepræsentanter Dan Hansen og Michael Marott Bock af bestyrelsen.

 

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

 

Kontakt:
Thomas Woldbye
CEO

 

Telefon: +45 32313231
www.cph.dk

CVR no. 14 70 72 04