Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
26.09.2022

CPH selskabsmeddelelse: Forventninger pr. september 2022

København den 26. september 2022 

Efter to ekstremt udfordrende år har Københavns Lufthavn haft støt stigende trafiktal i løbet af 2022. Ved udgangen af august 2022 var i alt 14 millioner passagerer rejst gennem lufthavnen i år. Den seneste prognose for året 2022 som helhed lyder på omkring 22 millioner passagerer.

 

Passagertallet afhænger dog af udviklingen i makroøkonomiske og geopolitiske faktorer, herunder krigen i Ukraine, de høje inflationstal over hele verden samt de voksende energipriser. Det er alle faktorer, der kan påvirke rejselysten i negativ retning. Samtidig kan fortsatte udbrud af nye COVID-19 varianter i efteråret og først på vinteren medføre nye rejserestriktioner, som også kan påvirke passagertallet.

 

Omkostningsgrundlaget for resten af året er stort set fast og forudsigeligt, men faktorer som inflation og de meget svingende energipriser kan få væsentlig indvirkning på årets forventede resultat før skat. Omsætningen afhænger hovedsageligt af passagertallet, og det faktiske tal kan derfor påvirkes af ovenstående faktorer. 

 

Baseret på de aktuelle antagelser for passagertal og eksterne omkostninger forventes et resultat før skat for 2022 i niveauet DKK 125-225 mio.

 

Investeringsniveauet for året som helhed forventes at udgøre ca. DKK 950-1.000 mio.