Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
20.04.2022

Forløb af Københavns Lufthavne A/S' Ordinære Generalforsamling 2022

København, den 7. april 2022 

Torsdag den 7. april 2022 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

 

 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
 6. Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets vederlagspolitik.
 7. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
 8. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
 9. Valg af revisor.
 10. Forslag fra aktionærerne.
 11. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
 12.  

 

 

Ad punkt 1

 

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

 

Ad punkt 2

 

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021.

 

Ad punkt 3

 

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen.

 

Ad punkt 4

 

Generalforsamlingen godkendte forslaget om ikke at udlodde udbytte for 2021, og at overføre årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport til det kommende regnskabsår.

 

Ad punkt 5

 

Til bestyrelsen genvalgtes Lars Nørby Johansen som bestyrelsesformand, og som næstformænd for bestyrelsen genvalgtes David Mark Stanton og Martin Præstegaard.

 

Som medlemmer af bestyrelsen genvalgtes Janis Carol Kong, Charles Thomazi og Lars Sandahl Sørensen.

 

Ad punkt 6

 

Generalforsamlingen godkendte selskabets ændrede vederlagspolitik.

 

Ad punkt 7

 

Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport ved vejledende afstemning.

 

Ad punkt 8

 

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

 

Ad punkt 9

 

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautori­seret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

 

Ad punkt 10

 

Der var ikke fremsat nogen aktionærforslag.

 

Ad punkt 11

 

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

 

 

 

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

 

P.O. Box 74

Lufthavnsboulevarden 6

DK-2770 Kastrup

 

Kontakt:

Thomas Woldbye

CEO

 

Telefon: +45 32313231
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk


CVR nr. 14 70 72 04