26.04.2021

Forløb af Københavns Lufthavne A/S' ordinære generalforsamling 2021

Selskabsmeddelelse, København, den 26. april 2021 

Mandag den 26. april 2021 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Bestyrelsens forslag om at udarbejde og aflægge årsrapporter på engelsk.
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 4. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
 7. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
 8. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
 9. Valg af revisor.
 10. Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vedtægter
  a) Bestyrelsens forslag om at vedtage en bemyndigelse i selskabets vedtægter til at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger.
  b) Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes punkt 7.2.
 11. Forslag fra aktionærerne.
 12. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
 13. Eventuelt.

 

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at udarbejde og aflægge årsrapporter på engelsk.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen.

Ad punkt 5

Generalforsamlingen godkendte forslaget om ikke at udlodde udbytte for 2020, og at overføre årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport til det kommende regnskabsår.

Ad punkt 6

Til bestyrelsen genvalgtes Lars Nørby Johansen som bestyrelsesformand, og som næstformand for bestyrelsen genvalgtes David Mark Stanton.

Som medlemmer af bestyrelsen genvalgtes Janis Carol Kong og Charles Thomazi.

Martin Præstegaard valgtes som ny næstformand (sammen med David Mark Stanton).

Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Lars Sandahl Sørensen i stedet for Ulrik Dan Weuder, der ikke genopstillede.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport.

Ad punkt 8

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 9

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautori¬seret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 10

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at ændre selskabets vedtægter i henhold til dagsordenens punkt 10a og 10b.

Ad punkt 11

De fremsatte aktionærforslag blev ikke godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt 12

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

 

Download PDF her

 

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Kontakt:
Thomas Woldbye
CEO

Telefon: +45 32313231
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04