02.04.2020

Forløb af Københavns Lufthavne A/S' ordinære generalforsamling 2020

Selskabsmeddelelse København, den 2. april 2020 

Torsdag den 2. april 2020 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

 

 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd
 6. Bestyrelsens forslag om at godkende selskabets vederlagspolitik
 7. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år
 8. Valg af revisor
 9. Forslag fra aktionærerne
 10. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
 11. Eventuelt


Ad punkt 1

 

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

 

Ad punkt 2

 

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019.

 

Ad punkt 3

 

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen.

 

Ad punkt 4

 

Generalforsamlingen godkendte forslaget om ikke at udlodde yderligere udbytte for 2019, og at overføre årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport til det kommende regnskabsår.

 

Ad punkt 5

 

Til bestyrelsen genvalgtes Lars Nørby Johansen som bestyrelsesformand, og som næstformænd for bestyrelsen genvalgtes David Mark Stanton og Ulrik Dan Weuder.

 

Som medlemmer af bestyrelsen genvalgtes Janis Carol Kong og Charles Thomazi.

 

Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Martin Præstegaard.

 

Ad punkt 6

 

Generalforsamlingen godkendte selskabets nye vederlagspolitik.

 

Ad punkt 7

 

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

 

Ad punkt 8

 

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

 

Ad punkt 9

 

De fremsatte aktionærforslag blev ikke godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad punkt 10

 

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

 

 

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

 

Kontakt:
Thomas Woldbye
CEO

 

Telefon: +45 32313231
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

 

CVR nr. 14 70 72 04