02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2018

Fondsbørsmeddelelse 2018 - København, den 9. august 2018 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2018.

På baggrund af halvårsresultatet er der i lighed med tidligere år taget beslutning om udlodning af et ekstraordinært udbytte på i alt DKK 427,2 mio., svarende til DKK 54,43 pr. aktie.

Resume for første halvår af 2018

14,5 mio. mennesker rejste gennem Københavns Lufthavn i første halvår af 2018, hvilket er 3,1% flere end sidste år og ny rekord. Det er især de lange, interkontinentale ruter, der trækker væksten med 9,2% flere rejsende primært grundet nye ruter.

CPH’s strategi om at udvide antallet af lange ruter bærer frugt. I årets første måneder åbnede Cathay Pacific en direkte rute til Hongkong, Air China til Beijing og både Norwegian og Royal Jordanian til Amman i Jordan. Samtidig er kapaciteten på en række ruter udvidet, og der er allerede annonceret udvidelser også i vinterprogrammet. CPH har i dag over 40 direkte ruter til destinationer uden for Europa, og det er med til at sikre den positive vækst i den vigtige interkontinentale trafik og en vigtig del af CPH’s strategi. Sommerprogrammet har med 10 helt nye destinationer også bidraget til det rekordhøje antal rejsende i lufthavnen. Nye direkte flyruter er ikke bare med til at give dansk erhvervsliv og fritidsrejsende flere muligheder for at komme let ud i verden, men de er i høj grad også med til at tiltrække turister og investorer til Danmark. Når CPH åbner en ny rute, stiger antallet af rejsende generelt, og det er især turister, der får lettere ved at komme til Danmark.

Antallet af lokaltafgående passagerer steg 3,8%, mens transfer- og transitpassagerer faldt 0,4%. Stigningen i det samlede passagertal på 3,1% bidrog til, at omsætningen steg 0,5%, mens resultatet før skat korrigeret for særlige forhold blev DKK 710,7 mio., 6,2% lavere end i samme periode af 2017 grundet takstnedsættelse pr. 1. april 2018, højere afskrivninger og højere personaleomkostninger.

Ny gangbro til metroen åbnet

I juni måned åbnede Danmarks længste indendørs gangbro, som forbinder metrostationen med sikkerhedskontrollen og SAS Fast Track. Gangbroen er et eksempel på den filosofi, der ligger til grund for lufthavnens udvidelsesplaner, som er at skabe en både gæstfri og effektiv lufthavn. Det handler om at sikre, at flyene afgår sikkert og til tiden, men i høj grad også om at gøre passagerernes rejse gennem lufthavnen hurtig og behagelig. Hver anden rejsende rejser i dag uden indchecket bagage, og langt de fleste har checket ind, inden de når lufthavnen, enten online eller ved hjælp af mobilen hjemme fra. De har ikke behov for at komme til check-in-skrankerne i stueetagen, og med broen kan de nu gå direkte til sikkerhedskontrollen. Det gør turen gennem lufthavnen lettere og hurtigere for dem, men det betyder også, at der er færre mennesker i Terminal 3, der i forvejen er et meget travlt område af lufthavnen. Med den nye gangbro forbedrer CPH både rejseoplevelsen og udnytter kapaciteten endnu bedre, og CPH har igen i år modtaget udmærkelsen som Europas mest effektive lufthavn fra den anerkendte, internationale forskersammenslutning Air Transport Research Society (ATRS).

Ud over gangbroen har lufthavnen også indviet første del af den 4.000 kvadratmeter store udvidelse af området efter sikkerhedskontrollen, hvor der både er nye gang- og opholdsarealer og nye spisesteder og butikker.

Københavns Lufthavn investerede i 2017 for ca. DKK 1,5 mia. i udvidelser og forbedringer, men i 2018 forventes investeringerne øget til mellem DKK 1,8 og DKK 2,1 mia. I årets første halvår udgjorde anlægsinvesteringerne DKK 1.033,2 mio., hvilket er 58,1% højere end samme periode sidste år. Et af de helt store byggeprojekter er den nye Finger E samt en tilhørende bygning til paskontrol. CPH forventer at indvie første fase næste år med nye standpladser og gates.

Fortsat vækst i den ikke-aeronautiske forretning
Den ikke-aeronautiske del af forretningen, heriblandt shoppingcentret og parkering, voksede som følge af det stigende passagertal. Omsætningen i shoppingcentret er steget 2,0%, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning inden for restauranter og caféer, mens parkering bidrog med 10,6%.

Seks ud af 10 rejsende spiser eller handler, inden de skal ud og rejse. Det kræver, at CPH har et bredt og attraktivt udvalg. Derfor er der åbnet nye spisesteder både før og efter sikkerhedskontrollen. Mange af de nye enheder er kendte, danske brands, som har internationale ambitioner, som eksempelvis Mikkeller, Wood Wood, Cock’s and Cows og Oh! By Kopenhagen Fur.

Interimudbytte
På baggrund af halvårsresultatet er der taget beslutning om udlodning af et interimudbytte på i alt DKK 427,2 mio., svarende til DKK 54,43 pr. aktie. CPH vil gennemgå årets udbytte i overensstemmelse med normal praksis.

Highlights af resultaterne

 • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg 3,1% i de første seks måneder af 2018. Antallet af lokalafgående passagerer steg 3,8%, og transfer- og transitpassagerer faldt 0,4%.
   
 • Omsætningen steg 0,5% til DKK 2.156,9 mio. (2017: DKK 2.146,6 mio.), primært som følge af vækst i parkeringsindtægterne delvist modsvaret af takstnedsættelsen pr. 1. april 2018. 
   
 • EBITDA korrigeret for særlige forhold faldt 0,9% til DKK 1.235,1 mio. (2017: DKK 1.246,0 mio.). Rapporteret EBITDA faldt 1,5% til DKK 1.217,0 mio. (2017: DKK 1.236,1 mio.).
   
 • EBIT korrigeret for særlige forhold faldt 5,6% til DKK 805,0 mio. (2017: DKK 852,8 mio.). Rapporteret EBIT faldt 6,6% til DKK 786,9 mio. (2017: DKK 842,9 mio.). EBIT er påvirket af den ovenfornævnte takstnedsættelse samt en stigning i afskrivningerne på 9,4% som konsekvens af de store investeringer i vækst.
   
 • Nettofinansieringsomkostningerne var på niveau med sidste år.
   
 • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold faldt 6,2% til DKK 710,7 mio. (2017: DKK 758,0 mio.). Rapporteret resultat før skat faldt 7,4% til DKK 692,6 mio. (2017: DKK 748,1 mio.).
   
 • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 1.033,2 mio. i de første seks måneder af 2018 (2017: DKK 653,5 mio.). Årets første seks måneder omfatter bl.a. udvidelse af kapaciteten i den centrale sikkerhedskontrol, udvikling af widebody-faciliteterne, udvidelse af Terminal 2 airside, etableringen af Finger E, udvidelse af Terminal 3 landside samt diverse investeringer i vækst.
   
 • Udbyttet på i alt DKK 427,2 mio. er til disposition den 14. august 2018. Udbyttekørslen foretages i Værdipapircentralen den 13. august 2018 på grundlag af de beholdninger, der er registreret på VP-konti ved dagens slutning. Således vil køb med afvikling til og med den 13. august 2018 give ret til udbytte, medens salg med afvikling til og med den 13. august 2018 vil miste retten til udbytte af de solgte aktier. Det betyder, at handler til og med den 9. august 2018 afvikles inklusiv udbytte, og handler foretaget fra og med 10. august 2018 afvikles eksklusiv udbytte ved normal 2-dages valør.

Forventninger til 2018

Forventningerne til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændrede i forhold til udmeldingen af 1. marts 2018.

  REALISERET 2017 FORVENTNING TIL 2018
Omsætningsvækst 0,4 % fald på 1-2%
Omsætningsvækst korrigeret for særlige forhold og hotelaktivitet 3,5 % fald på 0,5-1,5%
     
Resultat før skat korrigeret for særlige forhold, DKK mio. 1.661,8   1.350-1.450
Resultat før skat, DKK mio. 1.635,6    
Samlede investeringer, DKK mio. 1.477,1   1.800 -2.100

Forventninger til omsætningsvækst
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2018 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for luftfarten. Stigningen i passagertallet forventes at have en positiv effekt på omsætningen, mens væksten mere end modsvares af den udmeldte nedsættelse af lufthavnstakster ultimo 2017. Taksterne er sænket fra april 2018 gennem to konkrete initiativer: Generelt er de takster, som alle flyselskaber betaler for at bruge lufthavnen, reduceret, samtidig med at der er indført en særlig incitamentsordning, der gør taksterne 35% lavere på højfrekvente feederflyvninger mellem de regionale lufthavne og CPH. Samlet set er CPH’s takster i gennemsnit blevet 10% lavere fra april 2018.

Væksten i omsætningen korrigeret for særlige forhold og hotelaktivitet forventes således at være negativ i intervallet 0,5-1,5% som følge af takstnedsættelsen.

Forventninger til resultat for skat
Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2017, primært pga. den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være højere end i 2017, primært som følge af et væsentligt forøget investeringsniveau.

Resultat før skat i 2018 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.350 mio. og DKK 1.450 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2018 end i 2017, når der tages højde for særlige forhold, som følge af takstnedsættelsen.

Forventning til investeringer i anlægsaktiver
CPH forventer at fortsætte med at investere til gavn for passagerer og flyselskaber og fastholder sin vækstplan, Expanding CPH, hvor CPH vil udvide og udvikle lufthavnen, i takt med at passagertallet stiger.

CPH forventer også i 2018 at øge sine investeringer markant. Investeringerne forventes at udgøre i niveauet DKK 1,8-2,1 mia. for at imødekomme vækstplanen. Investeringer omfatter bl.a. udbygning af den centrale sikkerhedskontrol, widebody-kapacitetsudvidelser, en ny gangbro i Terminal 3, paskontrol og udvidelse af Terminal 2 airside (området efter sikkerhedskontrollen). Dertil kommer ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

Postboks 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Kontaktperson: 
Thomas Woldbye
Adm. direktør

Tlf.:  3231 3231
Fax: 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR-nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondbørsmeddelelsen

H1 2018 Selskabsmeddelelse .pdf