Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling 2017

Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S (CVR-nr. 14 70 72 04) 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

 

tirsdag den 19. december 2017 kl. 15:00 i
Københavns Lufthavne A/S,
Lufthavnsboulevarden 6,
2770 Kastrup

 

  1. Dagsorden

 

Dagsordenen er følgende:

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformand
  2. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

 

- 0 -

 

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af en aktionær med henblik på at vælge to nye medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af en næstformand.

 

  1. Uddybning af dagsordenspunkterne

 

2.1                Ad dagsordenens punkt 1

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformand.
                 
Baggrunden for dette forslag er, at Macquarie European Infrastructure Fund III ikke længere er aktionær i Københavns Lufthavne A/S. Simon Boyd Geere og John Kevin Bruen, der begge er ansat hos Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, er som følge heraf udtrådt af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ulrik Dan Weuder som ny næstformand for bestyrelsen i tillæg til selskabets anden næstformand for perioden indtil selskabets næste ordinære generalforsamling. I henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for God Selskabsledelse kan kandidaten ikke anses for uafhængig.

 

Processen forbundet med at finde en kandidat til den ledige post som menigt medlem af bestyrelsen er igangsat, men det har ikke været muligt at afslutte processen op til udsendelsen af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Navnet på kandidaten samt information om dennes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder vil blive offentliggjort senest på den ekstraordinære generalforsamling.

 

De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Lars Nørby Johansen (formand for bestyrelsen), David Mark Stanton (næstformand for bestyrelsen), Janis Carol Kong og Charles Thomazi er ikke på valg.

 

Den foreslåede bestyrelseskandidat har følgende baggrund:

 

Ulrik Dan Weuder er Vicedirektør og Chef for Global Direct Investments (GDI) for ATP. GDI er ansvarlig for ATP’s alternative investeringer og administrerer investeringer for godt DDK 55 mia., hvoraf DKK 19 mia. er investeret direkte i infrastruktur.

 

Ulrik Dan Weuder varetager bestyrelsesposter i en række infrastruktur relaterede virksomheder herunder Redexis Gas (Spanien) og APR Energy (UK) og har mere end 25 års erfaring med infrastruktur globalt. Ulrik Dan Weuder besidder betydelig erfaring inden for planlægning, finansiering og udbygning af infrastruktur på nationalt niveau samt i relation til konkrete investeringer.

 

Ulrik Dan Weuder kom til ATP i 2007. Inden da arbejdede han i FN’s miljøprogram, hvor han bl.a. bistod med etablering af investeringsprogrammer til implementering af handleplaner vedr. national infrastruktur. Fra 2001-2003 arbejdede Ulrik for OECD bl.a. i forbindelse med EU’s optagelsesproces og EU-landenes finansiering af infrastrukturrelaterede direktiver. Fra 1995-2000 var Ulrik ansat i Miljøstyrelsens økonomikontor og senere Øststøttekontoret, hvor han bl.a. havde ansvar for finansiering af større miljøinfrastruktur investeringer.

 

Ulrik er dansk statsborger, født i 1969 og bor i Skovlunde. Han er uddannet Cand. polit. fra Københavns Universitet i 1994.

 

2.2            Ad dagsordenens punkt 2

 

Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

 

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

København, den 27. november 2017

Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S, 
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup
Telefon: +45 32 31 32 31

 

 

 

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/29c9d86e-5e34-4ee8-8210-6a242d62c609

 

Vedlagte filer:

Læs selskabsmeddelelsen

CPH Indkaldelse til ekstraordinr generalforsamling 27 11 2017.pdf