02.04.2020

Anslåede effekter af regeringens nationale luftfartsstrategi

Fondsbørsmeddelelse - København, den 5. juli 2017 

I forlængelse af Københavns Lufthavne A/S' (CPH) fondsbørsmeddelelse af 3. juli 2017 har CPH gennemgået luftfartsstrategien offentliggjort af regeringen og den regulering, der er foreslået med henblik på at implementere denne strategi.

CPH forstår, at strategien skal være genstand for politiske drøftelser. Desuden er den foreslåede regulering i høring i de kommende måneder. Hverken strategien eller den regulering, der implementerer den, er derfor i endelig form. Regeringens hensigt er, at den nye regulering, der gælder for takster, skal have virkning fra 1. april 2019, når den nugældende takstaftale mellem CPH og flyselskaberne udløber.

Regeringen har foreslået en ændring af den kommercielle krydssubsidiering. I henhold til den nuværende regulering har den gennemsnitlige implicitte krydssubsidiering i de seneste takstaftaler historisk været omkring 30%. Der er foreslået et nyt interval for krydssubsidieringen på 30-50% i fall-back modellen for den takstperiode, der starter 1. april 2019 og 40-50% for efterfølgende takstperioder. Niveauet for krydssubsidiering i henhold til den nuværende regulering fastsættes under hensyn til at fastholde CPH’s relative takstniveau i forhold til sammenlignelige europæiske lufthavne.

CPH noterer sig den seneste pressespekulation og forskellige kommentarer til de finansielle konsekvenser af de foreslåede ændringer, der blev annonceret den 3. juli. CPH vurderer, at det er for tidligt at kommentere specifikt om spekulationerne, da detaljerede analyser er påkrævede før præcise vurderinger kan foretages. Det skal imidlertid bemærkes, at hvis den foreslåede regulatoriske fall-back model blev anvendt i den næste takstperiode fra 1. april 2019, kunne den isolerede effekt af en 10% ændring i krydssubsidieringen, før andre forebyggende tiltag, påvirke resultatet før skat med cirka DKK 100 millioner.

CPH vil gennemgå sin forretningsmodel og strategi i lyset af den foreslåede ændrede regulering. CPH har særligt til hensigt at revurdere sin investeringsplan og finansiering i andet halvår 2017 i lyset af luftfartsstrategien.

CPH’s forventninger til 2017, herunder forventninger til anlægsinvesteringer, som senest meddelt den 16. maj 2017, er uændrede.   

 

 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup
 
Kontaktperson:
Thomas Woldbye
CEO
 
Telefon: 3231 3231
Fax:       3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondbørsmeddelelsen

Selskabsmeddelelse - National luftfartsstrategi - 050717.pdf